Analiz Kapsamımız

Cihaz Analizleri

 1. Ağırlık kontrolü, Süzme kütlesi, Dolum oranı Tayini
 2. Beyaz Şekerde İletkenlik Külünün Tespiti
 3. Düşme Sayısı Tayini
 4. HCL’ de Çözünmeyen Kül Analizi
 5. Hektolitre Ağırlığı Tayini
 6. İletkenlik
 7. Kakao Kitlesi Tayini
 8. Kir Muhtevası Tayini
 9. Kül Tayini
 10. Kuru Öz (Gluten) Tayini
 11. pH Analizi
 12. Polen Sayımı Analizi
 13. Refraktometrik Kırılma İndisi
 14. Renk Tayini
 15. Rutubet Analizi,%
 16. Rutubet ve Diğer Uçucu Maddeler Miktarı Tayini
 17. Sedimentasyon Endeksi Tayini
 18. Sterilite Kontrolü
 19. Su İçeriği (%, ppm)
 20. Sularda pH Analizi
 21. Sülfatlandırılmış Kül Analizi
 22. Suya Geçen Madde Miktarı
 23. Tuz Hariç Kül Miktarı Tayini
 24. Uçucu Yağ Analizi
 25. Yabancı Madde Miktarı Tayini, %
 26. Yaş Gluten Analizi
 27. Yemlerde Hayvansal Orijinli Yapıların Belirlenmesi
 28. Yoğunluk Tayini
 29. Yumurta Sınıflandırma ve Kalite Analizi

Duyusal Analizler

 1. Bin Dane Ağırlığı Tayini
 2. Böcek, Ölü Böcek, Diğer Zararlılar ve Bunların Kalıntıları Miktarı Tayini
 3. Boş Dane Miktarı Tayini
 4. Bozuk Dane Miktarı Tayini
 5. Buruşuk, haşlak dane Miktarı Tayini
 6. Çözünür Katı Madde Miktarı Tayini
 7. Duyusal (Organoleptik) Analizler
 8. Elek üstü-Elek altı Tayini
 9. Etiket ve Ambalaj kontrolü
 10. Fiziksel Değerlendirme Analizi
 11. Hafif Tane Miktarı Tayini
 12. Hasarlı Ve Zarar Görmüş Dane Miktarı Tayini
 13. İncelik (Partikül Büyüklüğü) Tayini
 14. İncir Kalite Analizleri
 15. Kızışmış ve Çimlenmiş Dane Miktarı Tayini
 16. Kusurlu ve Özürlü Dane/Meyve Miktarı Tayini
 17. Mercimek Kalite Analizleri
 18. Pirinç Kalite Analizleri
 19. Sap, Dal ve Çekirdek Parçaları Miktarı Tayini
 20. Siyah Dane Miktarı Tayini
 21. Siyah Leke Tayini
 22. Tepe Boşluğu Tayini

Dioksin Analizi

 1. Dioksin benzeri PCB’lerin GC-MS/MS ile taranması
 2. Dioksin ve Furanların GC-MS/MS ile taranması
 3. İndikatör Poliklorlu Bifenillerin(PCB) Analizi

Genel kimya Analizleri / Enstrumental Analizler

 1. C4 Bal Saflık Analizi
 2. Delta C13 Analizi
 3. Diastaz Analizi
 4. ECN 42 Farkı
 5. Elektriksel İletkenlik Tayini
 6. Gossipol Tayini
 7. Hidroksiprolin ve Kollojen Tayini
 8. HMF Tayini
 9. Kolesterol Miktarı
 10. Laktoz Tayini
 11. Metanol Analizi
 12. Nişasta Tayini
 13. Organik Asit Tayini
 14. Prolin Analizi
 15. Protein Tayini
 16. Şeker Bileşenleri Analizi
 17. Siyanürik Asit
 18. Sterol Tayini
 19. TBA (Tiyobarbütirik Asit) Analizi
 20. Trilinolein Tayini
 21. UV Işığında Özgül Absorbans Tayini
 22. Waks Yağ Asitleri Metil ve Etil Esterlerinin Tayini
 23. Yağ Asidi Metil Esterleri Tayini

Genel kimya Analizleri / Titrimetrik Analizler

 1. Acılık Miktarı Tayini
 2. Alkalinite Tayini
 3. Alkolde Çözünen Ekstrakt Tayini
 4. Amonyak Tayini
 5. Amonyum Tayini
 6. Asetil Metil Karbinol
 7. Asitlik Analizi
 8. Asitte Çözünmeyen Madde Miktarının Tayini
 9. Askıda Katı Madde Tayini
 10. Azotsuz Öz Madde Tayini
 11. Bikarbonat Tayini
 12. Bitkisel Yağ Aranması
 13. Bulanıklık Tayini
 14. Çay Tohumu Yağı Aranması
 15. Çözelti Rengi Tayini
 16. Dekstroz Eşdeğeri (İnvert Şeker Cinsinden İndirgen Şeker Tayini)
 17. Diyet Lifi
 18. Etanol Analizi
 19. Eterde Çözünmeyen Yabancı Madde Tayini
 20. Florür Tayini
 21. Formol Sayısı Tayini
 22. Gıda Maddelerinde Enerji Hesabı
 23. Glikoz Şurubu Analizi
 24. Ham Selüloz Tayini
 25. Ham Yağ Tayini
 26. Hidrojen Peroksit Tayini
 27. Homejenizasyon Testi
 28. İndirgen Şeker Tayini
 29. İnvert Şeker Tayini
 30. İyot Sayısı Tayini
 31. Kakao Külünde Alkalilik Tayini
 32. Karbondioksit Analizi
 33. Klorür Tayini
 34. Klorürlerden Klorürün Tespiti
 35. Laktik Asit Tayini
 36. Metabolik Enerji Hesaplanması
 37. Metabolik ve Sindirilebilir Enerji
 38. Mineral Yağ Aranması
 39. Nişasta Aranması
 40. Pamuk Yağı Aranması
 41. Pektin Metil Esteraz (PME) Aktivitesi Tayini
 42. Peroksidaz Tayini
 43. Peroksit Sayısı Tayini
 44. Petrol Eteri Ekstraktı Tayini
 45. Peynir Mayasında Maya Kuvvetinin Tespiti
 46. Pirina Yağı Aranması
 47. Polarizasyon Değerinin Tayini
 48. Potasyum İyodür – İyodat Analizi
 49. Reichert Meissl (RM) Sayısı
 50. Sabun Miktarı Tayini
 51. Sabunlaşma Sayısı Tayini
 52. Sabunlaşmayan Madde Tayini
 53. Saponin Tayini
 54. Şeker Analizi (Bertnart Yöntemi)
 55. Şeker Analizi (Lane Eynon Yöntemi)
 56. Şeker Analizi (Luff Yöntemi)
 57. Selüloz Miktarının Tespiti
 58. Serbest mineral asit aranması
 59. Serbest Yağ Asitliği
 60. Sodyum Klorür Tayini
 61. Su Aktivitesi Tayini
 62. Suda Çözünen Külde Alkalilik Tayini
 63. Suda Çözünmeyen Madde Tayini
 64. Sularda oksitlenebilirlilik (toplam organik madde)
 65. Sularda Serbest, Bağlı Klor ve Toplam Klor Tayini
 66. Sülfat Tayini
 67. Susam Yağı Aranması
 68. Süt Tozunda Titre Edilebilir Asitlik Tayini
 69. Süt Yağı Miktarı Tayini
 70. Tahin Miktarı Tayini
 71. Tahinde Acılık Tayini
 72. Tartarik Asit Tayini
 73. Ticari Glikoz Analizi (Fiche Metodu)
 74. Ticari Glikoz Analizi (İyot Metodu)
 75. Toplam Asitlik Tayini
 76. Toplam Uçucu Bazik Azot (TVB-N) Tayini
 77. Tuz Tayini
 78. Uçar Asit Tayini
 79. Uçucu Olmayan Eter Ekstraktı Tayini
 80. Üre Aranması
 81. Üre Miktarı
 82. Üreaz Aktivitesi Tayini
 83. Yağ Tayini
 84. Yağ Tayini (Asit – Hidroliz Yöntemi)
 85. Yağ Tayini (Soxhelet)
 86. Yumurta Sarısı Miktarı Tayini

Kalıntı Analizleri

 1. Akrilamid
 2. Antibiyotik Analizi (LC-MS/MS)
 3. Balda Nitrofuran Analizi
 4. Benzo(A)pyrene Analizi
 5. Bitkisel Ürünler ve Bitkisel Ürün Karışımlarında İlaç Kalıntısı Analizi
 6. Melamin
 7. Naftalin Analizi(HS-GC/MS)
 8. Pestisit Analizi (GC-MS/MS)
 9. Pestisit Analizi (LC-MS/MS)
 10. Polisiklik Aromatik Hidrokarbon (PAH) Analizleri
 11. Sularda Uçucu Organik Bileşikler -Uçucu Halojenli Hidrokarbonlar
 12. Toplam Dithiocarbamate Analizi
 13. Yüksek Polarlı Bileşiklerin Analizleri

Katkı Analizleri

 1. Asta Colour Tayini
 2. Benzoil Peroksit Analizi
 3. BHT-BHA Maddelerinin Analizi
 4. Hidrojen Peroksit Analizi
 5. Jelatin Aranması
 6. Kafein Analizi
 7. Karboksi Metil Selüloz Analizi (CMC)
 8. Kükürtdioksit Analizi
 9. Natamisin
 10. Nitrat Analizi
 11. Nitrit Analizi
 12. Nitrit-Nitrat Analizi
 13. Sentetik Boya Analizi
 14. Sorbat Benzoat Analizi
 15. Sudan Boyaları Analizi
 16. Vitamin A ve E analizi
 17. Vitamin B1 Analizi
 18. Vitamin C Analizi
 19. Yapay Tatlandırıcılar (Acesulfame-K, Saccharine, Aspartame)
 20. Yün İpiyle Sentetik Boya Analizi

Mineral Analizleri

 1. Ağır Metal Analizi (Kadmiyum, Arsenik, Kurşun, Civa)
 2. Ağır Metal Analizi (Kadmiyum, Arsenik, Kurşun, Civa, Fosfor, Kalsiyum, Magnezyum Sodyum, Kobalt, Çinko, Selenyum, Mangan, Potasyum, Krom, Nikel)
 3. Ağır Metal Analizi (Kadmiyum, Kurşun, Civa)
 4. Ağır Metal Analizi (Kadmiyum, Kurşun, Kalay, Civa, Demir, Bakır Çinko, Selenyum, Kalsiyum, Fosfor, Sodyum, Magnezyum Mangan, Potasyum Alüminyum, Krom, Nikel)
 5. Gıdalarda Arsenik Analizi
 6. Kullanım-Proses Suyunda Kurşun, Kadmiyum, Arsenik, Bakır, Nikel, Mangan, Selenyum, Alüminyum, Demir, Krom, Sodyum, Antimon, Bor, Civa
 7. Kurşun ve Arsenik Analizi
 8. Kurşun ve Kadmiyum Analizi
 9. Pulp Oranı Analizi
 10. Yem ve Yem Katkılarında Demir, Alüminyum, Kalay, Bakır

Toksin Analizleri

 1. Aflotoksin M1 Analizi
 2. Deoxynivalenol Analizi
 3. Fumonisin FB1-FB2 Analizi
 4. Histamin Analizi
 5. Okratoksin A Analizi
 6. Patulin Analizi
 7. T-2/HT2 Analizi
 8. Toplam Aflatoksin (B1,B2,G1,G2) Analizi
 9. Zearalenon Analizi

Cihaz Yöntemleri

 1. E.coli nin Sayımı (TEMPO CİHAZI)
 2. E.coli O157’nin Vidas Cihazında Saptanması
 3. Enterobacteriaceae Sayımı Analizi (TEMPO CİHAZI)
 4. Koagülaz Pozitif Staphylococcus aureus Sayımı (TEMPO CİHAZI)
 5. Küf–Maya Sayımı (TEMPO CİHAZI)
 6. Listeria Monocytogenes Vidas Cihazında Saptanması
 7. Salmonella spp Vidas Cihazında Saptanması
 8. Staph enterotoksin Tespiti
 9. Toplam Canlı Sayımı (TEMPO CİHAZI)
 10. Toplam Koliform Sayımı (TEMPO CİHAZI)

Klasik Yöntem

 1. 22°C ve 37°C’de üreyebilen mikroorganizmaların sayımı; Agarlı Besiyerine Ekimle Koloni Sayımı
 2. Aerobik KoloniSayımı
 3. B.cereus ve diğer Bacillus türlerinin saptanması ve sayımı
 4. Clostridium perfringens sayımı
 5. E.coli O157 Saptanması
 6. Enterobacter sakazakii saptanması
 7. Enterobacteriaceae familyasına ait mikroorganzimaların saptanması ve sayımı
 8. İntestinal Enterococci Türlerinin Saptanması
 9. Koagülaz pozitif Staphylococcus türlerinin saptanması ve sayımı
 10. Koliform grubu bakterilerin sayımı
 11. Koliformların saptanması ve sayımı
 12. Küf-Maya sayımı
 13. Laktik Asit Bakterilerinin Sayımı
 14. Legonella Analizi
 15. Listeria monocytogenes tespiti
 16. Olası E.coli nin saptanması ve sayımı
 17. Patojenik Vibrio spp. Tespiti
 18. Pseudomonas aeruginosa tayini ve sayımı
 19. Rope sporu sayımı
 20. Salmonella spp. Saptanması
 21. Somatik hücre sayımı
 22. Sularda E.coli ve Koliform Bakterilerin Saptanması ve Sayımı
 23. Sülfit İndirgeyen Havasız Ortam (Anaerob) Bakteri (Clostridia) Sporlarının Aranması ve Sayımı
 24. Termotolerant Campylobacter Türlerinin Saptanması
 25. Toplam canlı sayımı
 26. Yüzeylerin mikrobiyal kalitesinin swap yöntemiyle tespiti
 27. β-glucuronidase pozitif E.coli’nin sayımını

Elisa Analizleri

 1. Allergen Antepfıstığı Tespiti
 2. Allergen Badem Tespiti
 3. Allergen Bakla Tespiti
 4. Allergen Balık Tespiti
 5. Allergen Ceviz Tespiti
 6. Allergen Fındık Tespiti
 7. Allergen Hardal Tespiti
 8. Allergen Hindistan Cevizi Tespiti
 9. Allergen Kabuklu Deniz Hayvanları Tespiti
 10. Allergen Kaju Tespiti
 11. Allergen Ovalbumin Tespiti
 12. Allergen Susam Tespiti
 13. Allergen Yerfıstığı Tespiti
 14. Allergen Yumurta Akı Tespiti
 15. Gluten Analizi

Pcr Analizleri

 1. 3272 Tip Belirleme ve Miktar Analizi-Mısır
 2. A2704 Tip Belirleme ve Miktar Analizi-Soya
 3. A5547-127 Tip Belirleme ve Miktar Analizi-Soya
 4. At DNA’sı Aranması
 5. BT11 Tip Belirleme ve Miktar Analizi-Mısır
 6. BT176 mısır tip belirleme ve Miktar analizi
 7. CV127 soya tip belirleme ve Miktar analizi
 8. DAS 281-24-236 X 3006-210-23 Tip Belirleme ve Miktar Analizi-Pamuk
 9. DAS1507 Tip Belirleme ve Miktar Analizi-Mısır
 10. DAS59122 Tip Belirleme ve Miktar Analizi-Mısır
 11. Domuz DNA’sının aranması
 12. DP305423-1 soya tip belirleme ve Miktar analizi
 13. DP356043 Tip Belirleme ve Miktar Analizi-Soya
 14. EH 92-527-1 Tip Belirleme ve Miktar Analizi-Patates
 15. GA21 Tip Belirleme ve Miktar Analizi-Mısır
 16. GDO Tarama Testi
 17. GHB-614 Tip Belirleme ve Miktar Analizi-Pamuk
 18. H7-1 Tip Belirleme ve Miktar Analizi-Şeker Pancarı
 19. Hindi DNA’sı Aranması
 20. LL25 Tip Belirleme ve Miktar Analizi-Pamuk
 21. MIR162 Tip Belirleme ve Miktar Analizi-Mısır
 22. MIR604 Tip Belirleme ve Miktar Analizi-Mısır
 23. MON 40-3-2 Tip Belirleme ve Miktar Analizi-Soya
 24. MON1445 Tip Belirleme ve Miktar Analizi-Pamuk
 25. MON15985 Tip Belirleme ve Miktar Analizi-Pamuk
 26. MON531 Tip Belirleme ve Miktar Analizi-Pamuk
 27. MON810 Tip Belirleme ve Miktar Analizi-Mısır
 28. MON863 Tip Belirleme ve Miktar Analizi-Mısır
 29. MON87460 mısır tip belirleme ve Miktar analizi
 30. MON87701 Tip Belirleme ve Miktar Analizi-Soya
 31. MON87705 soya tip belirleme ve Miktar analizi
 32. MON87708 soya tip belirleme ve Miktar analizi
 33. MON87769 soya tip belirleme ve Miktar analizi
 34. MON88017 Tip Belirleme ve Miktar Analizi-Mısır
 35. MON88302 kanola tip belirleme ve Miktar analizi
 36. MON88913 pamuk tip belirleme ve Miktar analizi
 37. MON89034 Tip Belirleme ve Miktar Analizi-Mısır
 38. MON89788 Tip Belirleme ve Miktar Analizi-Soya
 39. MS1 Tip Belirleme ve Miktar Analizi-Kanola
 40. MS8 Tip Belirleme ve Miktar Analizi-Kanola
 41. NK603 Tip Belirleme ve Miktar Analizi-Mısır
 42. Rf3 Tip Belirleme ve Miktar Analizi-Kanola
 43. RT73 Tip Belirleme ve Miktar Analizi-Kanola
 44. Sığır DNA’sı Aranması
 45. Soya DNA’sı Aranması
 46. T25 mısır tip belirleme ve Miktar analizi
 47. T304-40 pamuk tip belirleme ve Miktar analizi
 48. T45 Tip Belirleme ve Miktar Analizi-Kanola
 49. Tavuk DNA’sı Aranması
 50. TOPAS 19/2 Tip Belirleme ve Miktar Analizi-Kanola
 51. Tür Tayini

X