Ürün Grupları

Şirketlere ürün güvenliği, yasal zorunluluklar ve kalite standartları açılarından katkı sağlamak amacıyla, konusunda uzman isimler ve son teknoloji ile üretilmiş cihazlar üzerinden, analiz hizmetleri sunuyoruz. Bilimsel disiplinle, uluslararası kriterleri baz alarak yaptığımız çalışmaların sonucunda, müşterilerimize güvenilir sonuç ve sürdürülebilir kalite vaat ediyoruz.

Ürün Grupları

Alkollü ve Alkolsüz İçecekler

– Sorbat Benzoat Analizi
– Vitamin C Analizi
– Kafein Analizi
– Sentetik Boya Analizi
– Kükürtdioksit Analizi
– Yapay Tatlandırıcılar (Acesulfame-K, Saccharine, Aspartame)
– Metanol
– Etanol Analizi
– Pulp Oranı Analizi
– Ağır Metal Analizi (Kadmiyum, Kurşun, Kalay, Civa, Demir, Bakır Çinko, Selenyum, Kalsiyum, Fosfor, Sodyum, Magnezyum Mangan, Potasyum Alüminyum, Krom, Nikel)
– Asitlik Analizi
– Laktik Asit Tayini
– Tartarik Asit Tayini
– HMF Tayini
– Şeker Bileşenleri Analizi
– Şeker analizi(Bertnart Yöntemi)
– Klorür Tayini
– Yağ Tayini
– Formol Sayısı Tayini
– Enerji Hesabı
– Sirkede Asetil Metil Karbinol
– Sirke-Serbest mineral asit aranması
– Şarap-Amonyak Tayini
– GDO Tarama Testi
– Toplam Aflatoksin (B1,B2,G1,G2) Analizi
– Okratoksin A Analizi
– Çözünür Katı Madde Miktarı Tayini
– Duyusal (Organoleptik) Analizler
– Etiket ve Ambalaj kontrolü
– HCL’ de Çözünmeyen Kül Analizi
– Kül Tayini
– pH Analizi
– İlaç Kalıntısı Analizi
– Arsenik Analizi
– Diyet Lifi
– Karbondioksit Analizi
– Aerobik KoloniSayımı
– Laktik Asit Bakterilerinin Sayımı
– E.coli O157 Saptanması
– Termotolerant Campylobacter Türlerinin Saptanması
– E.coli O157’nin Vidas Cihazında Saptanması
– Listeria Monocytogenes Vidas Cihazında Saptanması
– Salmonella spp Vidas Cihazında Saptanması
– Staph enterotoksin Tespiti
– Su Aktivitesi Tayini
– Pektin Metil Esteraz (PME) Aktivitesi Tayini
– Prolin Analizi
– Organik Asit Tayini
– Uçar Asit Tayini
– Elma suyu-Patulin Analizi

Baharatlar

– Pestisit analizi
– Toplam Dithiocarbamate Analizi
– Vitamin C Analizi
– Sentetik Boya Analizi
– Kükürtdioksit Analizi
– Sudan Boyaları Analizi
– Nitrit-Nitrat Analizi
– Asitlik Analizi
– Şeker Bileşenleri Analizi
– Ağır Metal Analizi (Kadmiyum, Kurşun, Kalay, Civa, Demir, Bakır Çinko, Selenyum, Kalsiyum, Fosfor, Sodyum, Magnezyum Mangan, Potasyum Alüminyum, Krom, Nikel)
– Şeker Analizi (Luff Yöntemi)
– Tuz Tayini
– Kolesterol Miktarı
– Yağ Tayini
– Alkolde Çözünen Ekstrakt Tayini
– Uçucu Olmayan Eter Ekstraktı Tayini
– Enerji Hesabı
– Ham Selüloz Tayini
– Protein Tayini
– Suda Çözünen Külde Alkalilik Tayini
– Listeria monocytogenes tespiti
– Patojenik Vibrio spp. Tespiti
– Salmonella spp. Saptanması
– GDO Tarama Testi
– Toplam Aflatoksin (B1,B2,G1,G2) Analizi
– Okratoksin A Analizi
– Küf-Maya sayımı
– Koliformların saptanması ve sayımı
– Olası E.coli nin saptanması ve sayımı
– β-glucuronidase pozitif E.coli’nin sayımını
– B.cereus ve diğer Bacillus türlerinin saptanması ve sayımı
– Clostridium perfringens sayımı
– Koagülaz pozitif Staphylococcus türlerinin saptanması ve sayımı
– Böcek, Ölü Böcek, Diğer Zararlılar ve Bunların Kalıntıları Miktarı Tayini
– Duyusal (Organoleptik) Analizler
– Etiket ve Ambalaj kontrolü
– Hafif Tane Miktarı Tayini
– HCL’ de Çözünmeyen Kül Analizi
– Kül Tayini
– pH Analizi
– Rutubet Analizi,%
– İlaç Kalıntısı Analizi
– Arsenik Analizi
– Asta Colour Tayini
– TBA (TİYOBARBİTÜRİK ASİT) Analizi
– Diyet Lifi
– Sap, Dal ve Çekirdek Parçaları Miktarı Tayini
– Yabancı Madde Miktarı Tayini, %
– Uçucu Yağ Analizi
– Yüksek Polarlı Bileşiklerin Analizleri
– Aerobik KoloniSayımı
– Laktik Asit Bakterilerinin Sayımı
– E.coli O157 Saptanması
– Termotolerant Campylobacter Türlerinin Saptanması
– E.coli O157’nin Vidas Cihazında Saptanması
– Listeria Monocytogenes Vidas Cihazında Saptanması
– Salmonella spp Vidas Cihazında Saptanması
– Staph enterotoksin Tespiti
– Biber-Acılık Miktarı Tayini
– Su Aktivitesi Tayini
– Soya DNA’sı Aranması
– Dioksin ve Furanların GC-MS/MS ile taranması
– Dioksin benzeri PCB’lerin GC-MS/MS ile taranması
– İndikatör Poliklorlu Bifenillerin Analizi

Bal

– Naftalin analizi
– Asitlik Analizi
– HMF Tayini
– Şeker Bileşenleri Analizi
– Elektriksel İletkenlik Tayini
– Ticari Glikoz Analizi
– Tuz Tayini
– Enerji Hesabı
– Diastaz Analizi
– Ağır Metal Analizi (Kadmiyum, Kurşun, Kalay, Civa, Demir, Bakır Çinko, Selenyum, Kalsiyum, Fosfor, Sodyum, Magnezyum Mangan, Potasyum Alüminyum, Krom, Nikel)
– Protein Tayini
– Duyusal (Organoleptik) Analizler
– Etiket ve Ambalaj kontrolü
– Kül Tayini
– pH Analizi
– Rutubet Analizi,%
– Nitrofuran Analizi Semicarbazide (SC), Aminohydantoin hydrochloride (AHD), 3-Amino-5-morpholinomethyl-2-oxazolidinone (AMOZ), 3-Amino-2-oxazolidinone (AOZ)
– Arsenik Analizi
– Polen Sayımı Analizi
– Antibiyotik Analizi
– Aerobik KoloniSayımı
– Laktik Asit Bakterilerinin Sayımı
– E.coli O157 Saptanması
– Termotolerant Campylobacter Türlerinin Saptanması
– E.coli O157’nin Vidas Cihazında Saptanması
– Listeria Monocytogenes Vidas Cihazında Saptanması
– Salmonella spp Vidas Cihazında Saptanması
– Staph enterotoksin Tespiti
– Su Aktivitesi Tayini
– Prolin Analizi
– C4 Bal Saflık Analizi

Bebek Mamaları

– Enterobacter sakazakii saptanması
– Listeria monocytogenes tespiti
– Patojenik Vibrio spp. Tespiti
– Salmonella spp. Saptanması
– GDO Tarama Testi
– Gıdalarda Domuz DNA’sının aranması
– Toplam Aflatoksin (B1,B2,G1,G2) Analizi
– Okratoksin A Analizi
– Küf-Maya sayımı
– Koliformların saptanması ve sayımı
– Olası E.coli nin saptanması ve sayımı
– β-glucuronidase pozitif E.coli’nin sayımını
– B.cereus ve diğer Bacillus türlerinin saptanması ve sayımı
– Clostridium perfringens sayımı
– Koagülaz pozitif Staphylococcus türlerinin saptanması ve sayımı
– Duyusal (Organoleptik) Analizler
– Etiket ve Ambalaj kontrolü
– HCL’ de Çözünmeyen Kül Analizi
– Kül Tayini
– Rutubet Analizi,%
– İlaç Kalıntısı Analizi
– Arsenik Analizi
– Gluten Analizi
– Laktoz Tayini
– Aerobik KoloniSayımı
– Laktik Asit Bakterilerinin Sayımı
– E.coli O157 Saptanması
– Termotolerant Campylobacter Türlerinin Saptanması
– E.coli O157’nin Vidas Cihazında Saptanması
– Listeria Monocytogenes Vidas Cihazında Saptanması
– Salmonella spp Vidas Cihazında Saptanması
– Staph enterotoksin Tespiti
– Su Aktivitesi Tayini
– PAH analizi
– Allergen Badem Tespiti
– Allergen Kaju Tespiti
– Allergen Hindistan Cevizi Tespiti
– Allergen Kabuklu Deniz Hayvanları Tespiti
– Allergen Yumurta Akı Tespiti
– Allergen Balık Tespiti
– Allergen Fındık Tespiti
– Allergen Bakla Tespiti
– Allergen Hardal Tespiti
– Allergen Ovalbumin Tespiti
– Allergen Yerfıstığı Tespiti
– Allergen Antepfıstığı Tespiti
– Allergen Susam Tespiti
– Allergen Ceviz Tespiti
– BT11 Tip Belirleme ve Miktar Analizi-Mısır
– DAS1507 Tip Belirleme ve Miktar Analizi-Mısır
– DAS59122 Tip Belirleme ve Miktar Analizi-Mısır
– GA21 Tip Belirleme ve Miktar Analizi-Mısır
– MON810 Tip Belirleme ve Miktar Analizi-Mısır
– MON88017 Tip Belirleme ve Miktar Analizi-Mısır
– MON89034 Tip Belirleme ve Miktar Analizi-Mısır
– NK603 Tip Belirleme ve Miktar Analizi-Mısır
– MIR604 Tip Belirleme ve Miktar Analizi-Mısır
– MON863 Tip Belirleme ve Miktar Analizi-Mısır
– MON 40-3-2 Tip Belirleme ve Miktar Analizi-Soya
– A2704 Tip Belirleme ve Miktar Analizi-Soya
– MON89788 Tip Belirleme ve Miktar Analizi-Soya
– MON1445 Tip Belirleme ve Miktar Analizi-Pamuk
– MON531 Tip Belirleme ve Miktar Analizi-Pamuk
– MON15985 Tip Belirleme ve Miktar Analizi-Pamuk
– MS8 Tip Belirleme ve Miktar Analizi-Kanola
– Rf3 Tip Belirleme ve Miktar Analizi-Kanola
– RT73 Tip Belirleme ve Miktar Analizi-Kanola
– T45 Tip Belirleme ve Miktar Analizi-Kanola
– EH 92-527-1 Tip Belirleme ve Miktar Analizi-Patates
– H7-1 Tip Belirleme ve Miktar Analizi-Şeker Pancarı
– 3272 Tip Belirleme ve Miktar Analizi-Mısır
– A5547-127 Tip Belirleme ve Miktar Analizi-Soya
– DAS 281-24-236 X 3006-210-23 Tip Belirleme ve Miktar Analizi-Pamuk
– DP356043 Tip Belirleme ve Miktar Analizi-Soya
– GHB-614 Tip Belirleme ve Miktar Analizi-Pamuk
– LL25 Tip Belirleme ve Miktar Analizi-Pamuk
– MIR162 Tip Belirleme ve Miktar Analizi-Mısır
– MON87701 Tip Belirleme ve Miktar Analizi-Soya
– MS1 Tip Belirleme ve Miktar Analizi-Kanola
– TOPAS 19/2 Tip Belirleme ve Miktar Analizi-Kanola

Bitkisel ve Hayvansal Yağlar

– Pestisit analizi
– Benzo(a)pyrene analizi
– Toplam Dithiocarbamate Analizi
– Sentetik Boya Analizi
– Kükürtdioksit Analizi
– Nitrit-Nitrat Analizi
– Asitlik Analizi
– Tuz Tayini
– Çay Tohumu Yağı Aranması
– Ağır Metal Analizi (Kadmiyum, Kurşun, Kalay, Civa, Demir, Bakır Çinko, Selenyum, Kalsiyum, Fosfor, Sodyum, Magnezyum Mangan, Potasyum Alüminyum, Krom, Nikel)
– Pamuk Yağı Aranması
– ECN 42 Farkı
– Sterol Tayini
– Kolesterol Miktarı
– Pirina Yağı Aranması
– Susam Yağı Aranması
– Mineral Yağ Aranması
– Yağ Asidi Metil Esterleri Tayini
– Serbest Yağ Asitliği
– İyot Sayısı Tayini
– Peroksit Sayısı Tayini
– Sabun Miktarı Tayini
– Sabunlaşma Sayısı Tayini
– Sabunlaşmayan Madde Tayini
– UV Işığında Özgül Absorbans Tayini
– Eterde Çözünmeyen Yabancı Madde Tayini
– Enerji Hesabı
– Protein Tayini
– Waks Yağ Asitleri Metil ve Etil Esterlerinin Tayini
– GDO Tarama Testi
– Küf-Maya sayımı
– Koliformların saptanması ve sayımı
– Olası E.coli nin saptanması ve sayımı
– β-glucuronidase pozitif E.coli’nin sayımını
– B.cereus ve diğer Bacillus türlerinin saptanması ve sayımı
– Clostridium perfringens sayımı
– Koagülaz pozitif Staphylococcus türlerinin saptanması ve sayımı
– Duyusal (Organoleptik) Analizler
– Etiket ve Ambalaj kontrolü
– Kül Tayini
– pH Analizi
– Refraktometrik Kırılma İndisi
– Renk Tayini
– Rutubet ve Diğer Uçucu Maddeler Miktarı Tayini
– Rutubet Analizi,%
– İlaç Kalıntısı Analizi
– Arsenik Analizi
– TBA (TİYOBARBİTÜRİK ASİT) Analizi
– Tereyağ-Reichert Meissl (RM) Sayısı
– Zeytinyağı-Trilinolein Tayini
– Su İçeriği (%, ppm)
– Yoğunluk Tayini
– Yüksek Polarlı Bileşiklerin Analizleri
– BHT-BHA Maddelerinin Analizi
– Aerobik KoloniSayımı
– Laktik Asit Bakterilerinin Sayımı
– E.coli O157 Saptanması
– Termotolerant Campylobacter Türlerinin Saptanması
– E.coli O157’nin Vidas Cihazında Saptanması
– Listeria Monocytogenes Vidas Cihazında Saptanması
– Salmonella spp Vidas Cihazında Saptanması
– Staph enterotoksin Tespiti
– Su Aktivitesi Tayini
– Soya DNA’sı Aranması
– Dioksin ve Furanların GC-MS/MS ile taranması
– Dioksin benzeri PCB’lerin GC-MS/MS ile taranması
– İndikatör Poliklorlu Bifenillerin Analizi
– PAH analizi
– Allergen Badem Tespiti
– Allergen Kaju Tespiti
– Allergen Hindistan Cevizi Tespiti
– Allergen Kabuklu Deniz Hayvanları Tespiti
– Allergen Yumurta Akı Tespiti
– Allergen Balık Tespiti
– Allergen Fındık Tespiti
– Allergen Bakla Tespiti
– Allergen Hardal Tespiti
– Allergen Ovalbumin Tespiti
– Allergen Yerfıstığı Tespiti
– Allergen Antepfıstığı Tespiti
– Allergen Susam Tespiti
– Allergen Ceviz Tespiti
– BT11 Tip Belirleme ve Miktar Analizi-Mısır
– DAS1507 Tip Belirleme ve Miktar Analizi-Mısır
– DAS59122 Tip Belirleme ve Miktar Analizi-Mısır
– GA21 Tip Belirleme ve Miktar Analizi-Mısır
– MON810 Tip Belirleme ve Miktar Analizi-Mısır
– MON88017 Tip Belirleme ve Miktar Analizi-Mısır
– MON89034 Tip Belirleme ve Miktar Analizi-Mısır
– NK603 Tip Belirleme ve Miktar Analizi-Mısır
– MIR604 Tip Belirleme ve Miktar Analizi-Mısır
– MON863 Tip Belirleme ve Miktar Analizi-Mısır
– MON 40-3-2 Tip Belirleme ve Miktar Analizi-Soya
– A2704 Tip Belirleme ve Miktar Analizi-Soya
– MON89788 Tip Belirleme ve Miktar Analizi-Soya
– MON1445 Tip Belirleme ve Miktar Analizi-Pamuk
– MON531 Tip Belirleme ve Miktar Analizi-Pamuk
– MON15985 Tip Belirleme ve Miktar Analizi-Pamuk
– MS8 Tip Belirleme ve Miktar Analizi-Kanola
– Rf3 Tip Belirleme ve Miktar Analizi-Kanola
– RT73 Tip Belirleme ve Miktar Analizi-Kanola
– T45 Tip Belirleme ve Miktar Analizi-Kanola
– EH 92-527-1 Tip Belirleme ve Miktar Analizi-Patates
– H7-1 Tip Belirleme ve Miktar Analizi-Şeker Pancarı
– 3272 Tip Belirleme ve Miktar Analizi-Mısır
– A5547-127 Tip Belirleme ve Miktar Analizi-Soya
– DAS 281-24-236 X 3006-210-23 Tip Belirleme ve Miktar Analizi-Pamuk
– DP356043 Tip Belirleme ve Miktar Analizi-Soya
– GHB-614 Tip Belirleme ve Miktar Analizi-Pamuk
– LL25 Tip Belirleme ve Miktar Analizi-Pamuk
– MIR162 Tip Belirleme ve Miktar Analizi-Mısır
– MON87701 Tip Belirleme ve Miktar Analizi-Soya
– MS1 Tip Belirleme ve Miktar Analizi-Kanola
– TOPAS 19/2 Tip Belirleme ve Miktar Analizi-Kanol

Çaylar

– Pestisit analizi
– Toplam Dithiocarbamate Analizi
– Vitamin C Analizi
– Kafein Analizi
– Sentetik Boya Analizi
– Kükürtdioksit Analizi
– Yapay Tatlandırıcılar (Acesulfame-K, Saccharine, Aspartame)
– Nitrit-Nitrat Analizi
– Asitlik Analizi
– Ağır Metal Analizi (Kadmiyum, Kurşun, Kalay, Civa, Demir, Bakır Çinko, Selenyum, Kalsiyum, Fosfor, Sodyum, Magnezyum Mangan, Potasyum Alüminyum, Krom, Nikel)
– Şeker Analizi (Luff Yöntemi)
– Tuz Tayini
– Yağ Tayini
– Selüloz Miktarının Tespiti
– Enerji Hesabı
– Protein Tayini
– Suda Çözünen Külde Alkalilik Tayini
– Toplam Aflatoksin (B1,B2,G1,G2) Analizi
– Küf-Maya sayımı
– Koliformların saptanması ve sayımı
– Olası E.coli nin saptanması ve sayımı
– β-glucuronidase pozitif E.coli’nin sayımını
– B.cereus ve diğer Bacillus türlerinin saptanması ve sayımı
– Clostridium perfringens sayımı
– Böcek, Ölü Böcek, Diğer Zararlılar ve Bunların Kalıntıları Miktarı Tayini
– Duyusal (Organoleptik) Analizler
– Etiket ve Ambalaj kontrolü
– HCL’ de Çözünmeyen Kül Analizi
– Kül Tayini
– pH Analizi
– Rutubet Analizi,%
– İlaç Kalıntısı Analizi
– Arsenik Analizi
– Koagülaz pozitif Staphylococcus türlerinin saptanması ve sayımı
– TBA (TİYOBARBİTÜRİK ASİT) Analizi
– Diyet Lifi
– Yabancı Madde Miktarı Tayini, %
– Yüksek Polarlı Bileşiklerin Analizleri
– Aerobik KoloniSayımı
– Laktik Asit Bakterilerinin Sayımı
– E.coli O157 Saptanması
– Termotolerant Campylobacter Türlerinin Saptanması
– E.coli O157’nin Vidas Cihazında Saptanması
– Listeria Monocytogenes Vidas Cihazında Saptanması
– Salmonella spp Vidas Cihazında Saptanması
– Staph enterotoksin Tespiti
– Su Aktivitesi Tayini
– Dioksin ve Furanların GC-MS/MS ile taranması
– Dioksin benzeri PCB’lerin GC-MS/MS ile taranması
– İndikatör Poliklorlu Bifenillerin Analizi

Çerezler

– Pestisit analizi
– Toplam Dithiocarbamate Analizi
– Sentetik Boya Analizi
– Kükürtdioksit Analizi
– Nitrit-Nitrat Analizi
– Asitlik Analizi
– Tuz Tayini
– Kolesterol Miktarı
– Yağ Tayini
– Ağır Metal Analizi (Kadmiyum, Kurşun, Kalay, Civa, Demir, Bakır Çinko, Selenyum, Kalsiyum, Fosfor, Sodyum, Magnezyum Mangan, Potasyum Alüminyum, Krom, Nikel)
– Şeker Analizi (Luff Yöntemi)
– Enerji Hesabı
– Ham Selüloz Tayini
– Protein Tayini
– Suda Çözünen Külde Alkalilik Tayini
– Listeria monocytogenes tespiti
– Patojenik Vibrio spp. Tespiti
– Salmonella spp. Saptanması
– GDO Tarama Testi
– Toplam Aflatoksin (B1,B2,G1,G2) Analizi
– Okratoksin A Analizi
– Küf-Maya sayımı
– Koliformların saptanması ve sayımı
– Olası E.coli nin saptanması ve sayımı
– β-glucuronidase pozitif E.coli’nin sayımını
– B.cereus ve diğer Bacillus türlerinin saptanması ve sayımı
– Clostridium perfringens sayımı
– Koagülaz pozitif Staphylococcus türlerinin saptanması ve sayımı
– Boş Dane Miktarı Tayini
– Bozuk Dane Miktarı Tayini
– Böcek, Ölü Böcek, Diğer Zararlılar ve Bunların Kalıntıları Miktarı Tayini
– Buruşuk, haşlak dane Miktarı Tayini
– Duyusal (Organoleptik) Analizler
– Etiket ve Ambalaj kontrolü
– Hasarlı Ve Zarar Görmüş Dane Miktarı Tayini
– HCL’ de Çözünmeyen Kül Analizi
– Kusurlu ve Özürlü Dane/Meyve Miktarı Tayini
– Kül Tayini
– Rutubet Analizi,%
– İlaç Kalıntısı Analizi
– Arsenik Analizi
– Laktoz Tayini
– TBA (TİYOBARBİTÜRİK ASİT) Analizi
– Yabancı Madde Miktarı Tayini, %
– Yüksek Polarlı Bileşiklerin Analizleri
– Aerobik KoloniSayımı
– Laktik Asit Bakterilerinin Sayımı
– E.coli O157 Saptanması
– Termotolerant Campylobacter Türlerinin Saptanması
– E.coli O157’nin Vidas Cihazında Saptanması
– Listeria Monocytogenes Vidas Cihazında Saptanması
– Salmonella spp Vidas Cihazında Saptanması
– Staph enterotoksin Tespiti
– Su Aktivitesi Tayini
– Deoxynivalenol Analizi
– Fumonisin FB1-FB2 Analizi
– Soya DNA’sı Aranması
– Dioksin ve Furanların GC-MS/MS ile taranması
– Dioksin benzeri PCB’lerin GC-MS/MS ile taranması
– İndikatör Poliklorlu Bifenillerin Analizi
– Allergen Badem Tespiti
– Allergen Kaju Tespiti
– Allergen Hindistan Cevizi Tespiti
– Allergen Kabuklu Deniz Hayvanları Tespiti
– Allergen Yumurta Akı Tespiti
– Allergen Balık Tespiti
– Allergen Fındık Tespiti
– Allergen Bakla Tespiti
– Allergen Hardal Tespiti
– Allergen Ovalbumin Tespiti
– Allergen Yerfıstığı Tespiti
– Allergen Antepfıstığı Tespiti
– Allergen Susam Tespiti
– Allergen Ceviz Tespiti
– BT11 Tip Belirleme ve Miktar Analizi-Mısır
– DAS1507 Tip Belirleme ve Miktar Analizi-Mısır
– DAS59122 Tip Belirleme ve Miktar Analizi-Mısır
– GA21 Tip Belirleme ve Miktar Analizi-Mısır
– MON810 Tip Belirleme ve Miktar Analizi-Mısır
– MON88017 Tip Belirleme ve Miktar Analizi-Mısır
– MON89034 Tip Belirleme ve Miktar Analizi-Mısır
– NK603 Tip Belirleme ve Miktar Analizi-Mısır
– MIR604 Tip Belirleme ve Miktar Analizi-Mısır
– MON863 Tip Belirleme ve Miktar Analizi-Mısır
– MON 40-3-2 Tip Belirleme ve Miktar Analizi-Soya
– A2704 Tip Belirleme ve Miktar Analizi-Soya
– MON89788 Tip Belirleme ve Miktar Analizi-Soya
– MON1445 Tip Belirleme ve Miktar Analizi-Pamuk
– MON531 Tip Belirleme ve Miktar Analizi-Pamuk
– MON15985 Tip Belirleme ve Miktar Analizi-Pamuk
– MS8 Tip Belirleme ve Miktar Analizi-Kanola
– Rf3 Tip Belirleme ve Miktar Analizi-Kanola
– RT73 Tip Belirleme ve Miktar Analizi-Kanola
– T45 Tip Belirleme ve Miktar Analizi-Kanola
– EH 92-527-1 Tip Belirleme ve Miktar Analizi-Patates
– H7-1 Tip Belirleme ve Miktar Analizi-Şeker Pancarı
– 3272 Tip Belirleme ve Miktar Analizi-Mısır
– A5547-127 Tip Belirleme ve Miktar Analizi-Soya
– DAS 281-24-236 X 3006-210-23 Tip Belirleme ve Miktar Analizi-Pamuk
– DP356043 Tip Belirleme ve Miktar Analizi-Soya
– GHB-614 Tip Belirleme ve Miktar Analizi-Pamuk
– LL25 Tip Belirleme ve Miktar Analizi-Pamuk
– MIR162 Tip Belirleme ve Miktar Analizi-Mısır
– MON87701 Tip Belirleme ve Miktar Analizi-Soya
– MS1 Tip Belirleme ve Miktar Analizi-Kanola
– TOPAS 19/2 Tip Belirleme ve Miktar Analizi-Kanola

Deniz Ürünleri

– Sentetik Boya Analizi
– Kükürtdioksit Analizi
– Histamin Analizi
– Nitrit-Nitrat Analizi
– Ağır Metal Analizi (Kadmiyum, Kurşun, Civa)
– Asitlik Analizi
– Tuz Tayini
– Kolesterol Miktarı
– Yağ Tayini
– Ağır Metal Analizi (Kadmiyum, Kurşun, Kalay, Civa, Demir, Bakır Çinko, Selenyum, Kalsiyum, Fosfor, Sodyum, Magnezyum Mangan, Potasyum Alüminyum, Krom, Nikel)
– Şeker Analizi (Luff Yöntemi)
– Enerji Hesabı
– Protein Tayini
– Suda Çözünen Külde Alkalilik Tayini
– Listeria monocytogenes tespiti
– Patojenik Vibrio spp. Tespiti
– Salmonella spp. Saptanması
– GDO Tarama Testi
– Koliformların saptanması ve sayımı
– Olası E.coli nin saptanması ve sayımı
– Küf-Maya sayımı
– β-glucuronidase pozitif E.coli’nin sayımını
– B.cereus ve diğer Bacillus türlerinin saptanması ve sayımı
– Clostridium perfringens sayımı
– Duyusal (Organoleptik) Analizler
– Etiket ve Ambalaj kontrolü
– Koagülaz pozitif Staphylococcus türlerinin saptanması ve sayımı
– HCL’ de Çözünmeyen Kül Analizi
– Kül Tayini
– pH Analizi
– Rutubet Analizi,%
– Arsenik Analizi
– TBA (TİYOBARBİTÜRİK ASİT) Analizi
– Aerobik Koloni Sayımı
– Laktik Asit Bakterilerinin Sayımı
– E.coli O157 Saptanması
– Termotolerant Campylobacter Türlerinin Saptanması
– E.coli O157’nin Vidas Cihazında Saptanması
– Listeria Monocytogenes Vidas Cihazında Saptanması
– Salmonella spp Vidas Cihazında Saptanması
– Staph enterotoksin Tespiti
– Toplam Uçucu Bazik Azot (TVB-N) Tayini
– Su Aktivitesi Tayini
– Dioksin ve Furanların GC-MS/MS ile taranması
– Dioksin benzeri PCB’lerin GC-MS/MS ile taranması
– İndikatör Poliklorlu Bifenillerin Analizi
– Allergen Badem Tespiti
– Allergen Kaju Tespiti
– Allergen Hindistan Cevizi Tespiti
– Allergen Kabuklu Deniz Hayvanları Tespiti
– Allergen Yumurta Akı Tespiti
– Allergen Balık Tespiti
– Allergen Fındık Tespiti
– Allergen Bakla Tespiti
– Allergen Hardal Tespiti
– Allergen Ovalbumin Tespiti
– Allergen Yerfıstığı Tespiti
– Allergen Antepfıstığı Tespiti
– Allergen Susam Tespiti
– Allergen Ceviz Tespiti
– BT11 Tip Belirleme ve Miktar Analizi-Mısır
– DAS1507 Tip Belirleme ve Miktar Analizi-Mısır
– DAS59122 Tip Belirleme ve Miktar Analizi-Mısır
– GA21 Tip Belirleme ve Miktar Analizi-Mısır
– MON810 Tip Belirleme ve Miktar Analizi-Mısır
– MON88017 Tip Belirleme ve Miktar Analizi-Mısır
– MON89034 Tip Belirleme ve Miktar Analizi-Mısır
– NK603 Tip Belirleme ve Miktar Analizi-Mısır
– MIR604 Tip Belirleme ve Miktar Analizi-Mısır
– MON863 Tip Belirleme ve Miktar Analizi-Mısır
– MON 40-3-2 Tip Belirleme ve Miktar Analizi-Soya
– A2704 Tip Belirleme ve Miktar Analizi-Soya
– MON89788 Tip Belirleme ve Miktar Analizi-Soya
– MON1445 Tip Belirleme ve Miktar Analizi-Pamuk
– MON531 Tip Belirleme ve Miktar Analizi-Pamuk
– MON15985 Tip Belirleme ve Miktar Analizi-Pamuk
– MS8 Tip Belirleme ve Miktar Analizi-Kanola
– Rf3 Tip Belirleme ve Miktar Analizi-Kanola
– RT73 Tip Belirleme ve Miktar Analizi-Kanola
– T45 Tip Belirleme ve Miktar Analizi-Kanola
– EH 92-527-1 Tip Belirleme ve Miktar Analizi-Patates
– H7-1 Tip Belirleme ve Miktar Analizi-Şeker Pancarı
– 3272 Tip Belirleme ve Miktar Analizi-Mısır
– A5547-127 Tip Belirleme ve Miktar Analizi-Soya
– DAS 281-24-236 X 3006-210-23 Tip Belirleme ve Miktar Analizi-Pamuk
– DP356043 Tip Belirleme ve Miktar Analizi-Soya
– GHB-614 Tip Belirleme ve Miktar Analizi-Pamuk
– LL25 Tip Belirleme ve Miktar Analizi-Pamuk
– MIR162 Tip Belirleme ve Miktar Analizi-Mısır
– MON87701 Tip Belirleme ve Miktar Analizi-Soya
– MS1 Tip Belirleme ve Miktar Analizi-Kanola
– TOPAS 19/2 Tip Belirleme ve Miktar Analizi-Kanola

Et ve Et Ürünleri

– Sentetik Boya Analizi
– Kükürtdioksit Analizi
– Histamin Analizi
– Nitrit-Nitrat Analizi
– Asitlik Analizi
– Nişasta Tayini
– Sodyum Klorür Tayini
– Tuz Tayini
– Kolesterol Miktarı
– Ağır Metal Analizi (Kadmiyum, Kurşun, Kalay, Civa, Demir, Bakır Çinko, Selenyum, Kalsiyum, Fosfor, Sodyum, Magnezyum Mangan, Potasyum Alüminyum, Krom, Nikel)
– Şeker Analizi (Luff Yöntemi)
– Yağ Tayini
– Enerji Hesabı
– Protein Tayini
– Suda Çözünen Külde Alkalilik Tayini
– Listeria monocytogenes tespiti
– Patojenik Vibrio spp. Tespiti
– Salmonella spp. Saptanması
– GDO Tarama Testi
– Gıdalarda Domuz DNA’sının aranması
– Küf-Maya sayımı
– Koliformların saptanması ve sayımı
– Olası E.coli nin saptanması ve sayımı
– β-glucuronidase pozitif E.coli’nin sayımını
– B.cereus ve diğer Bacillus türlerinin saptanması ve sayımı
– Clostridium perfringens sayımı
– Koagülaz pozitif Staphylococcus türlerinin saptanması ve sayımı
– Böcek, Ölü Böcek, Diğer Zararlılar ve Bunların Kalıntıları Miktarı Tayini
– Duyusal (Organoleptik) Analizler
– Etiket ve Ambalaj kontrolü
– HCL’ de Çözünmeyen Kül Analizi
– Kül Tayini
– pH Analizi
– Rutubet Analizi,%
– Arsenik Analizi
– Gluten Analizi
– Hidroksiprolin ve Kollojen Tayini
– TBA (TİYOBARBİTÜRİK ASİT) Analizi
– Klorür Analizi
– Aerobik KoloniSayımı
– Laktik Asit Bakterilerinin Sayımı
– E.coli O157 Saptanması
– Termotolerant Campylobacter Türlerinin Saptanması
– E.coli O157’nin Vidas Cihazında Saptanması
– Listeria Monocytogenes Vidas Cihazında Saptanması
– Salmonella spp Vidas Cihazında Saptanması
– Staph enterotoksin Tespiti
– Su Aktivitesi Tayini
– At DNA’sı Aranması
– Sığır DNA’sı Aranması
– Tavuk DNA’sı Aranması
– Hindi DNA’sı Aranması
– Dioksin ve Furanların GC-MS/MS ile taranması
– Dioksin benzeri PCB’lerin GC-MS/MS ile taranması
– İndikatör Poliklorlu Bifenillerin Analizi
– PAH analizi
– Allergen Badem Tespiti
– Allergen Kaju Tespiti
– Allergen Hindistan Cevizi Tespiti
– Allergen Kabuklu Deniz Hayvanları Tespiti
– Allergen Yumurta Akı Tespiti
– Allergen Balık Tespiti
– Allergen Fındık Tespiti
– Allergen Bakla Tespiti
– Allergen Hardal Tespiti
– Allergen Ovalbumin Tespiti
– Allergen Yerfıstığı Tespiti
– Allergen Antepfıstığı Tespiti
– Allergen Susam Tespiti
– Allergen Ceviz Tespiti
– BT11 Tip Belirleme ve Miktar Analizi-Mısır
– DAS1507 Tip Belirleme ve Miktar Analizi-Mısır
– DAS59122 Tip Belirleme ve Miktar Analizi-Mısır
– GA21 Tip Belirleme ve Miktar Analizi-Mısır
– MON810 Tip Belirleme ve Miktar Analizi-Mısır
– MON88017 Tip Belirleme ve Miktar Analizi-Mısır
– MON89034 Tip Belirleme ve Miktar Analizi-Mısır
– NK603 Tip Belirleme ve Miktar Analizi-Mısır
– MIR604 Tip Belirleme ve Miktar Analizi-Mısır
– MON863 Tip Belirleme ve Miktar Analizi-Mısır
– MON 40-3-2 Tip Belirleme ve Miktar Analizi-Soya
– A2704 Tip Belirleme ve Miktar Analizi-Soya
– MON89788 Tip Belirleme ve Miktar Analizi-Soya
– MON1445 Tip Belirleme ve Miktar Analizi-Pamuk
– MON531 Tip Belirleme ve Miktar Analizi-Pamuk
– MON15985 Tip Belirleme ve Miktar Analizi-Pamuk
– MS8 Tip Belirleme ve Miktar Analizi-Kanola
– Rf3 Tip Belirleme ve Miktar Analizi-Kanola
– RT73 Tip Belirleme ve Miktar Analizi-Kanola
– T45 Tip Belirleme ve Miktar Analizi-Kanola
– EH 92-527-1 Tip Belirleme ve Miktar Analizi-Patates
– H7-1 Tip Belirleme ve Miktar Analizi-Şeker Pancarı
– 3272 Tip Belirleme ve Miktar Analizi-Mısır
– A5547-127 Tip Belirleme ve Miktar Analizi-Soya
– DAS 281-24-236 X 3006-210-23 Tip Belirleme ve Miktar Analizi-Pamuk
– DP356043 Tip Belirleme ve Miktar Analizi-Soya
– GHB-614 Tip Belirleme ve Miktar Analizi-Pamuk
– LL25 Tip Belirleme ve Miktar Analizi-Pamuk
– MIR162 Tip Belirleme ve Miktar Analizi-Mısır
– MON87701 Tip Belirleme ve Miktar Analizi-Soya
– MS1 Tip Belirleme ve Miktar Analizi-Kanola
– TOPAS 19/2 Tip Belirleme ve Miktar Analizi-Kanola

Gıda ile Temas eden maddeler

– Porselende Kurşun ve Kadmiyum Analizi
– Kağıtlarda Kurşun ve Arsenik Analizi
– Seramikte Kurşun ve Kadmiyum Analizi
– Yüzeylerin mikrobiyal kalitesinin swap yöntemiyle tespiti

Gıda Katkıları

– Ağır Metal Analizi (Kadmiyum, Arsenik, Kurşun, Civa)
– Asitlik Analizi
– Şeker Bileşenleri Analizi
– İndirgen Şeker Tayini
– Şeker Analizi (Lane Eynon Yöntemi)
– Şeker Analizi (Luff Yöntemi)
– Tuz Tayini
– Kolesterol Miktarı
– Yağ Tayini
– Enerji Hesabı
– Protein Tayini
– Suda Çözünen Külde Alkalilik Tayini
– Listeria monocytogenes tespiti
– Patojenik Vibrio spp. Tespiti
– Salmonella spp. Saptanması
– GDO Tarama Testi
– Gıdalarda Domuz DNA’sının aranması
– Toplam Aflatoksin (B1,B2,G1,G2) Analizi
– Okratoksin A Analizi
– Küf-Maya sayımı
– Koliformların saptanması ve sayımı
– Olası E.coli nin saptanması ve sayımı
– β-glucuronidase pozitif E.coli’nin sayımını
– B.cereus ve diğer Bacillus türlerinin saptanması ve sayımı
– Clostridium perfringens sayımı
– Koagülaz pozitif Staphylococcus türlerinin saptanması ve sayımı
– Duyusal (Organoleptik) Analizler
– Etiket ve Ambalaj kontrolü
– HCL’ de Çözünmeyen Kül Analizi
– Kül Tayini
– Rutubet Analizi,%
– İlaç Kalıntısı Analizi
– Arsenik Analizi
– Laktoz Tayini
– Aerobik KoloniSayımı
– Laktik Asit Bakterilerinin Sayımı
– E.coli O157 Saptanması
– Termotolerant Campylobacter Türlerinin Saptanması
– E.coli O157’nin Vidas Cihazında Saptanması
– Listeria Monocytogenes Vidas Cihazında Saptanması
– Salmonella spp Vidas Cihazında Saptanması
– Staph enterotoksin Tespiti
– Su Aktivitesi Tayini
– At DNA’sı Aranması
– Sığır DNA’sı Aranması
– Tavuk DNA’sı Aranması
– Hindi DNA’sı Aranması
– Soya DNA’sı Aranması
– Dioksin ve Furanların GC-MS/MS ile taranması
– Dioksin benzeri PCB’lerin GC-MS/MS ile taranması
– İndikatör Poliklorlu Bifenillerin Analizi

Gıda Takviyeleri

– Vitamin B1 Analizi
– Vitamin C Analizi
– Kafein Analizi
– Sentetik Boya Analizi
– Vitamin A ve E analizi
– Yapay Tatlandırıcılar (Acesulfame-K, Saccharine, Aspartame)
– Asitlik Analizi
– Şeker Bileşenleri Analizi
– Şeker Analizi (Luff Yöntemi)
– Ağır Metal Analizi (Kadmiyum, Kurşun, Kalay, Civa, Demir, Bakır Çinko, Selenyum, Kalsiyum, Fosfor, Sodyum, Magnezyum Mangan, Potasyum Alüminyum, Krom, Nikel)
– Şeker Analizi (Lane Eynon Yöntemi)
– Tuz Tayini
– Kolesterol Miktarı
– Yağ Tayini
– Enerji Hesabı
– Protein Tayini
– Suda Çözünen Külde Alkalilik Tayini
– Listeria monocytogenes tespiti
– Patojenik Vibrio spp. Tespiti
– Salmonella spp. Saptanması
– GDO Tarama Testi
– Gıdalarda Domuz DNA’sının aranması
– Toplam Aflatoksin (B1,B2,G1,G2) Analizi
– Okratoksin A Analizi
– Küf-Maya sayımı
– Koliformların saptanması ve sayımı
– Olası E.coli nin saptanması ve sayımı
– β-glucuronidase pozitif E.coli’nin sayımını
– B.cereus ve diğer Bacillus türlerinin saptanması ve sayımı
– Clostridium perfringens sayımı
– Koagülaz pozitif Staphylococcus türlerinin saptanması ve sayımı
– Duyusal (Organoleptik) Analizler
– Etiket ve Ambalaj kontrolü
– HCL’ de Çözünmeyen Kül Analizi
– Kül Tayini
– Rutubet Analizi,%
– İlaç Kalıntısı Analizi
– Arsenik Analizi
– Laktoz Tayini
– TBA (TİYOBARBİTÜRİK ASİT) Analizi
– Diyet Lifi
– Aerobik KoloniSayımı
– Laktik Asit Bakterilerinin Sayımı
– E.coli O157 Saptanması
– Termotolerant Campylobacter Türlerinin Saptanması
– E.coli O157’nin Vidas Cihazında Saptanması
– Listeria Monocytogenes Vidas Cihazında Saptanması
– Salmonella spp Vidas Cihazında Saptanması
– Staph enterotoksin Tespiti
– Su Aktivitesi Tayini
– At DNA’sı Aranması
– Sığır DNA’sı Aranması
– Tavuk DNA’sı Aranması
– Hindi DNA’sı Aranması
– Soya DNA’sı Aranması
– Dioksin ve Furanların GC-MS/MS ile taranması
– Dioksin benzeri PCB’lerin GC-MS/MS ile taranması
– İndikatör Poliklorlu Bifenillerin Analizi
– Allergen Badem Tespiti
– Allergen Kaju Tespiti
– Allergen Hindistan Cevizi Tespiti
– Allergen Kabuklu Deniz Hayvanları Tespiti
– Allergen Yumurta Akı Tespiti
– Allergen Balık Tespiti
– Allergen Fındık Tespiti
– Allergen Bakla Tespiti
– Allergen Hardal Tespiti
– Allergen Ovalbumin Tespiti
– Allergen Yerfıstığı Tespiti
– Allergen Antepfıstığı Tespiti
– Allergen Susam Tespiti
– Allergen Ceviz Tespiti
– BT11 Tip Belirleme ve Miktar Analizi-Mısır
– DAS1507 Tip Belirleme ve Miktar Analizi-Mısır
– DAS59122 Tip Belirleme ve Miktar Analizi-Mısır
– GA21 Tip Belirleme ve Miktar Analizi-Mısır
– MON810 Tip Belirleme ve Miktar Analizi-Mısır
– MON88017 Tip Belirleme ve Miktar Analizi-Mısır
– MON89034 Tip Belirleme ve Miktar Analizi-Mısır
– NK603 Tip Belirleme ve Miktar Analizi-Mısır
– MIR604 Tip Belirleme ve Miktar Analizi-Mısır
– MON863 Tip Belirleme ve Miktar Analizi-Mısır
– MON 40-3-2 Tip Belirleme ve Miktar Analizi-Soya
– A2704 Tip Belirleme ve Miktar Analizi-Soya
– MON89788 Tip Belirleme ve Miktar Analizi-Soya
– MON1445 Tip Belirleme ve Miktar Analizi-Pamuk
– MON531 Tip Belirleme ve Miktar Analizi-Pamuk
– MON15985 Tip Belirleme ve Miktar Analizi-Pamuk
– MS8 Tip Belirleme ve Miktar Analizi-Kanola
– Rf3 Tip Belirleme ve Miktar Analizi-Kanola
– RT73 Tip Belirleme ve Miktar Analizi-Kanola
– T45 Tip Belirleme ve Miktar Analizi-Kanola
– EH 92-527-1 Tip Belirleme ve Miktar Analizi-Patates
– H7-1 Tip Belirleme ve Miktar Analizi-Şeker Pancarı
– 3272 Tip Belirleme ve Miktar Analizi-Mısır
– A5547-127 Tip Belirleme ve Miktar Analizi-Soya
– DAS 281-24-236 X 3006-210-23 Tip Belirleme ve Miktar Analizi-Pamuk
– DP356043 Tip Belirleme ve Miktar Analizi-Soya
– GHB-614 Tip Belirleme ve Miktar Analizi-Pamuk
– LL25 Tip Belirleme ve Miktar Analizi-Pamuk
– MIR162 Tip Belirleme ve Miktar Analizi-Mısır
– MON87701 Tip Belirleme ve Miktar Analizi-Soya
– MS1 Tip Belirleme ve Miktar Analizi-Kanola
– TOPAS 19/2 Tip Belirleme ve Miktar Analizi-Kanola

Konserve Ürünler

– Pestisit analizi
– Toplam Dithiocarbamate  Analizi
– Sorbat Benzoat Analizi
– Sentetik Boya Analizi
– Kükürtdioksit Analizi
– Sudan Boyaları Analizi
– Yapay Tatlandırıcılar (Acesulfame-K, Saccharine, Aspartame)
– Nitrit-Nitrat Analizi
– Asitlik Analizi
– Ağır Metal Analizi (Kadmiyum, Kurşun, Kalay, Civa, Demir, Bakır Çinko, Selenyum, Kalsiyum, Fosfor, Sodyum, Magnezyum Mangan, Potasyum Alüminyum, Krom, Nikel)
– Şeker Bileşenleri Analizi
– Şeker Analizi (Lane Eynon Yöntemi)
– Şeker Analizi (Luff Yöntemi)
– Tuz Tayini
– Kolesterol Miktarı
– Yağ Tayini
– Enerji Hesabı
– Ham Selüloz Tayini
– Protein Tayini
– Suda Çözünen Külde Alkalilik Tayini
– Listeria monocytogenes tespiti
– Patojenik  Vibrio spp. Tespiti
– Salmonella spp.  Saptanması
– Sterilite Kontrolü
– GDO Tarama Testi
– Gıdalarda Domuz DNA’sının   aranması
– Toplam Aflatoksin (B1,B2,G1,G2) Analizi
– Okratoksin A Analizi
– Küf-Maya sayımı
– Koliformların saptanması ve sayımı
– Olası E.coli nin saptanması ve sayımı
– β-glucuronidase pozitif E.coli’nin sayımını
– B.cereus ve diğer Bacillus türlerinin saptanması ve sayımı
– Clostridium perfringens sayımı
– Koagülaz pozitif Staphylococcus türlerinin saptanması ve sayımı
– Ağırlık kontrolü, Süzme kütlesi, Dolum oranı Tayini
– Böcek, Ölü Böcek, Diğer Zararlılar ve Bunların Kalıntıları Miktarı Tayini
– Çözünür Katı Madde Miktarı Tayini
– Duyusal (Organoleptik) Analizler
– Etiket ve Ambalaj kontrolü
– HCL’ de Çözünmeyen Kül Analizi
– Kül Tayini
– pH Analizi
– Rutubet Analizi,%
– İlaç Kalıntısı Analizi
– Arsenik Analizi
– Gluten Analizi
– Laktoz Tayini
– TBA (TİYOBARBİTÜRİK ASİT) Analizi
– Diyet Lifi
– Mayonez-Yumurta Sarısı  Miktarı Tayini
– Salça-Siyah Leke Tayini
– Tepe Boşluğu Tayini
– Yüksek Polarlı Bileşiklerin Analizleri
– Aerobik KoloniSayımı
– Laktik Asit Bakterilerinin Sayımı
– E.coli O157 Saptanması
– T- ermotolerant Campylobacter Türlerinin Saptanması
– E.coli O157’nin Vidas Cihazında Saptanması
– Listeria Monocytogenes Vidas Cihazında Saptanması
– Salmonella spp Vidas Cihazında Saptanması
– Staph enterotoksin Tespiti
– Su Aktivitesi Tayini
– Deoxynivalenol Analizi
– Fumonisin FB1-FB2 Analizi
– At DNA’sı Aranması
– Sığır DNA’sı Aranması
– Tavuk DNA’sı Aranması
– Hindi DNA’sı Aranması
– Soya DNA’sı Aranması
– Dioksin ve Furanların GC-MS/MS ile taranması
– Dioksin benzeri PCB’lerin GC-MS/MS ile taranması
– İndikatör Poliklorlu Bifenillerin Analizi
– Allergen Badem Tespiti
– Allergen Kaju Tespiti
– Allergen Hindistan Cevizi Tespiti
– Allergen Kabuklu Deniz Hayvanları Tespiti
– Allergen Yumurta Akı Tespiti
– Allergen Balık Tespiti
– Allergen Fındık Tespiti
– Allergen Bakla Tespiti
– Allergen Hardal Tespiti
– Allergen Ovalbumin Tespiti
– Allergen Yerfıstığı Tespiti
– Allergen Antepfıstığı Tespiti
– Allergen Susam Tespiti
– Allergen Ceviz Tespiti
– BT11 Tip Belirleme ve Miktar Analizi-Mısır
– DAS1507 Tip Belirleme ve Miktar Analizi-Mısır
– DAS59122 Tip Belirleme ve Miktar Analizi-Mısır
– GA21 Tip Belirleme ve Miktar Analizi-Mısır
– MON810 Tip Belirleme ve Miktar Analizi-Mısır
– MON88017 Tip Belirleme ve Miktar Analizi-Mısır
– MON89034 Tip Belirleme ve Miktar Analizi-Mısır
– NK603 Tip Belirleme ve Miktar Analizi-Mısır
– MIR604 Tip Belirleme ve Miktar Analizi-Mısır
– MON863 Tip Belirleme ve Miktar Analizi-Mısır
– MON 40-3-2 Tip Belirleme ve Miktar Analizi-Soya
– A2704 Tip Belirleme ve Miktar Analizi-Soya
– MON89788 Tip Belirleme ve Miktar Analizi-Soya
– MON1445 Tip Belirleme ve Miktar Analizi-Pamuk
– MON531 Tip Belirleme ve Miktar Analizi-Pamuk
– MON15985 Tip Belirleme ve Miktar Analizi-Pamuk
– MS8 Tip Belirleme ve Miktar Analizi-Kanola
– Rf3 Tip Belirleme ve Miktar Analizi-Kanola
– RT73 Tip Belirleme ve Miktar Analizi-Kanola
– T45 Tip Belirleme ve Miktar Analizi-Kanola
– EH 92-527-1 Tip Belirleme ve Miktar Analizi-Patates
– H7-1 Tip Belirleme ve Miktar Analizi-Şeker Pancarı
– 3272 Tip Belirleme ve Miktar Analizi-Mısır
– A5547-127 Tip Belirleme ve Miktar Analizi-Soya
– DAS 281-24-236 X 3006-210-23 Tip Belirleme ve Miktar Analizi-Pamuk
– DP356043 Tip Belirleme ve Miktar Analizi-Soya
– GHB-614 Tip Belirleme ve Miktar Analizi-Pamuk
– LL25 Tip Belirleme ve Miktar Analizi-Pamuk
– MIR162 Tip Belirleme ve Miktar Analizi-Mısır
– MON87701 Tip Belirleme ve Miktar Analizi-Soya
– MS1 Tip Belirleme ve Miktar Analizi-Kanola
– TOPAS 19/2 Tip Belirleme ve Miktar Analizi-Kanola

Meyve Suyu / Konsantresi

– Ekonomi Bakanlığı Kapsamında ihracat Analizleri (Briks, Şeker Bileşenleri, Delta C13)

Şekerleme ve Çikolata

– Sorbat Benzoat Analizi
– Vitamin C Analizi
– Kafein Analizi
– Sentetik Boya Analizi
– Yapay Tatlandırıcılar (Acesulfame-K, Saccharine, Aspartame)
– Asitlik Analizi
– Glikoz Şurubu Analizi
– Şeker Bileşenleri Analizi
– İnvert Şeker Tayini
– Ağır Metal Analizi (Kadmiyum, Kurşun, Kalay, Civa, Demir, Bakır Çinko, Selenyum, Kalsiyum, Fosfor, Sodyum, Magnezyum Mangan, Potasyum Alüminyum, Krom, Nikel)
– Kakao Kitlesi Tayini
– İndirgen Şeker Tayini
– Şeker Analizi (Lane Eynon Yöntemi)
– Tuz Tayini
– Süt Yağı Miktarı Tayini
– Kolesterol Miktarı
– Yağ Tayini
– Polarizasyon Değerinin Tayini
– Enerji Hesabı
– Kakao Külünde Alkalilik Tayini
– Protein Tayini
– Suda Çözünen Külde Alkalilik Tayini
– Listeria monocytogenes tespiti
– Patojenik  Vibrio spp. Tespiti
– Salmonella spp.  Saptanması
– GDO Tarama Testi
– Gıdalarda Domuz DNA’sının   aranması
– Toplam Aflatoksin (B1,B2,G1,G2) Analizi
– Küf-Maya sayımı
– Koliformların saptanması ve sayımı
– Olası E.coli nin saptanması ve sayımı
– β-glucuronidase pozitif E.coli’nin sayımını
– B.cereus ve diğer Bacillus türlerinin saptanması ve sayımı
– Clostridium perfringens sayımı
– Koagülaz pozitif Staphylococcus türlerinin saptanması ve sayımı
– Böcek, Ölü Böcek, Diğer Zararlılar ve Bunların Kalıntıları Miktarı Tayini
– Duyusal (Organoleptik) Analizler
– Etiket ve Ambalaj kontrolü
– HCL’ de Çözünmeyen Kül Analizi
– Kakao-İncelik (Partikül Büyüklüğü) Tayini
– Kül Tayini
– pH Analizi
– Rutubet Analizi,%
– Arsenik Analizi
– Gluten Analizi
– Laktoz Tayini
– TBA (TİYOBARBİTÜRİK ASİT) Analizi
– Diyet Lifi
– Helva-Saponin Tayini
– Glikoz şurubu-Sülfatlandırılmış Kül Analizi
– Aerobik KoloniSayımı
– Laktik Asit Bakterilerinin Sayımı
– E.coli O157 Saptanması
– Termotolerant Campylobacter Türlerinin Saptanması
– E.coli O157’nin Vidas Cihazında Saptanması
– Listeria Monocytogenes Vidas Cihazında Saptanması
– Salmonella spp Vidas Cihazında Saptanması
– Staph enterotoksin Tespiti
– Su Aktivitesi Tayini
– Beyaz şeker-Çözelti Rengi Tayini
– At DNA’sı Aranması
– Sığır DNA’sı Aranması
– Tavuk DNA’sı Aranması
– Hindi DNA’sı Aranması
– Soya DNA’sı Aranması
– Dioksin ve Furanların GC-MS/MS ile taranması
– Dioksin benzeri PCB’lerin GC-MS/MS ile taranması
– İndikatör Poliklorlu Bifenillerin Analizi
– Allergen Badem Tespiti
– Allergen Kaju Tespiti
– Allergen Hindistan Cevizi Tespiti
– Allergen Kabuklu Deniz Hayvanları Tespiti
– Allergen Yumurta Akı Tespiti
– Allergen Balık Tespiti
– Allergen Fındık Tespiti
– Allergen Bakla Tespiti
– Allergen Hardal Tespiti
– Allergen Ovalbumin Tespiti
– Allergen Yerfıstığı Tespiti
– Allergen Antepfıstığı Tespiti
– Allergen Susam Tespiti
– Allergen Ceviz Tespiti
– BT11 Tip Belirleme ve Miktar Analizi-Mısır
– DAS1507 Tip Belirleme ve Miktar Analizi-Mısır
– DAS59122 Tip Belirleme ve Miktar Analizi-Mısır
– GA21 Tip Belirleme ve Miktar Analizi-Mısır
– MON810 Tip Belirleme ve Miktar Analizi-Mısır
– MON88017 Tip Belirleme ve Miktar Analizi-Mısır
– MON89034 Tip Belirleme ve Miktar Analizi-Mısır
– NK603 Tip Belirleme ve Miktar Analizi-Mısır
– MIR604 Tip Belirleme ve Miktar Analizi-Mısır
– MON863 Tip Belirleme ve Miktar Analizi-Mısır
– MON 40-3-2 Tip Belirleme ve Miktar Analizi-Soya
– A2704 Tip Belirleme ve Miktar Analizi-Soya
– MON89788 Tip Belirleme ve Miktar Analizi-Soya
– MON1445 Tip Belirleme ve Miktar Analizi-Pamuk
– MON531 Tip Belirleme ve Miktar Analizi-Pamuk
– MON15985 Tip Belirleme ve Miktar Analizi-Pamuk
– MS8 Tip Belirleme ve Miktar Analizi-Kanola
– Rf3 Tip Belirleme ve Miktar Analizi-Kanola
– RT73 Tip Belirleme ve Miktar Analizi-Kanola
– T45 Tip Belirleme ve Miktar Analizi-Kanola
– EH 92-527-1 Tip Belirleme ve Miktar Analizi-Patates
– H7-1 Tip Belirleme ve Miktar Analizi-Şeker Pancarı
– 3272 Tip Belirleme ve Miktar Analizi-Mısır
– A5547-127 Tip Belirleme ve Miktar Analizi-Soya
– DAS 281-24-236 X 3006-210-23 Tip Belirleme ve Miktar Analizi-Pamuk
– DP356043 Tip Belirleme ve Miktar Analizi-Soya
– GHB-614 Tip Belirleme ve Miktar Analizi-Pamuk
– LL25 Tip Belirleme ve Miktar Analizi-Pamuk
– MIR162 Tip Belirleme ve Miktar Analizi-Mısır
– MON87701 Tip Belirleme ve Miktar Analizi-Soya
– MS1 Tip Belirleme ve Miktar Analizi-Kanola
– TOPAS 19/2 Tip Belirleme ve Miktar Analizi-Kanola

Sular

– PAH analizi
– Akrilamid Analizi
– Nitrat Analizi
– Nitrit Analizi
– Kurşun, Kadmiyum, Arsenik, Bakır, Nikel, Mangan, Selenyum, Alüminyum, Demir, Krom, Sodyum, Antimon, Bor, Civa
– Uçucu Organik Bileşikler -Uçucu Halojenli Hidrokarbonlar
– Askıda Katı Madde Tayini
– İletkenlik
– Renk Tayini
– Alkalinite Tayini
– Florür Tayini
– Hidrojen Peroksit Tayini
– Bulanıklık Tayini
– Serbest, Bağlı Klor ve Toplam Klor Tayini
– Klorür Tayini
– Siyanürik Asit
– Oksitlenebilirlilik (toplam organik madde)
– Amonyum Tayini
– Sülfat Tayini
– pH Analizi
– E.coli VE KOLİFORM BAKTERİLERİN SAPTANMASI VE SAYIMI
– 22°C ve 37°C’de üreyebilen mikroorganizmaların sayımı; Agarlı Besiyerine Ekimle Koloni Sayımı
– Salmonella spp. Aranması
– Pseudomonas aeruginosa tayini ve sayımı
– Sülfit İndirgeyen Havasız Ortam (Anaerob) Bakteri (Clostridia)  Sporlarının Aranması ve Sayımı
– İntestinal Enterococci Türlerinin Saptanması
– Legonella Analizi
– E.coli nin Sayımı (TEMPO CİHAZI)
– Kalsiyum, Magnezyum ve Toplam Sertlik Analizi

Süt ve Süt Ürünleri

– Sorbat Benzoat Analizi
– Sentetik Boya Analizi
– Yapay Tatlandırıcılar (Acesulfame-K, Saccharine, Aspartame)
– Melamin
– Natamisin
– Asitlik Analizi
– Laktik Asit Tayini
– Şeker Bileşenleri Analizi
– Tuz Tayini
– Ağır Metal Analizi (Kadmiyum, Kurşun, Kalay, Civa, Demir, Bakır Çinko, Selenyum, Kalsiyum, Fosfor, Sodyum, Magnezyum Mangan, Potasyum Alüminyum, Krom, Nikel)
– Peynir Mayasında Maya Kuvvetinin Tespiti
– Kolesterol Miktarı
– Yağ Tayini
– Enerji Hesabı
– Protein Tayini
– Suda Çözünen Külde Alkalilik Tayini
– Homejenizasyon Testi
– Jelatin Aranması
– Peroksidaz Tayini
– Bitkisel Yağ Aranması
– Süt Tozunda Titre Edilebilir Asitlik Tayini
– Enterobacter sakazakii saptanması
– Listeria monocytogenes tespiti
– Patojenik  Vibrio spp. Tespiti
– Salmonella spp.  Saptanması
– Sterilite Kontrolü
– GDO Tarama Testi
– Küf-Maya sayımı
– Koliformların saptanması ve sayımı
– Olası E.coli nin saptanması ve sayımı
– β-glucuronidase pozitif E.coli’nin sayımını
– B.cereus ve diğer Bacillus türlerinin saptanması ve sayımı
– Clostridium perfringens sayımı
– Koagülaz pozitif Staphylococcus türlerinin saptanması ve sayımı
– Duyusal (Organoleptik) Analizler
– Etiket ve Ambalaj kontrolü
– HCL’ de Çözünmeyen Kül Analizi
– Kir Muhtevası Tayini
– Kül Tayini
– pH Analizi
– Rutubet Analizi,%
– Karboksi Metil Selüloz Analizi (CMC)
– Arsenik Analizi
– Gluten Analizi
– Laktoz Tayini
– TBA (TİYOBARBİTÜRİK ASİT) Analizi
– Diyet Lifi
– Laktik Asit Tayini
– Bikarbonat Tayini
– Somatik hücre sayımı
– Yoğunluk Tayini
– Antibiyotik Analizi
– Aerobik KoloniSayımı
– Laktik Asit Bakterilerinin Sayımı
– E.coli O157 Saptanması
– Termotolerant Campylobacter Türlerinin Saptanması
– E.coli O157’nin Vidas Cihazında Saptanması
– Listeria Monocytogenes Vidas Cihazında Saptanması
– Salmonella spp Vidas Cihazında Saptanması
– Staph enterotoksin Tespiti
– Aflotoksin M1 Analizi
– Su Aktivitesi Tayini
– At DNA’sı Aranması
– Sığır DNA’sı Aranması
– Tavuk DNA’sı Aranması
– Hindi DNA’sı Aranması
– Soya DNA’sı Aranması
– Dioksin ve Furanların GC-MS/MS ile taranması
– Dioksin benzeri PCB’lerin GC-MS/MS ile taranması
– İndikatör Poliklorlu Bifenillerin Analizi

Tahıllar

– Pestisit analizi
– Toplam Dithiocarbamate  Analizi
– Vitamin C Analizi
– Sentetik Boya Analizi
– Nitrit-Nitrat Analizi
– Asitlik Analizi
– Şeker Bileşenleri Analizi
– Nişasta Tayini
– Şeker Analizi (Lane Eynon Yöntemi)
– Ağır Metal Analizi (Kadmiyum, Kurşun, Kalay, Civa, Demir, Bakır Çinko, Selenyum, Kalsiyum, Fosfor, Sodyum, Magnezyum Mangan, Potasyum Alüminyum, Krom, Nikel)
– Tuz Tayini
– Kolesterol Miktarı
– Yağ Tayini
– Enerji Hesabı
– Ham Selüloz Tayini
– Protein Tayini
– Suda Çözünen Külde Alkalilik Tayini
– Listeria monocytogenes tespiti
– Patojenik  Vibrio spp. Tespiti
– Salmonella spp.  Saptanması
– GDO Tarama Testi
– Toplam Aflatoksin (B1,B2,G1,G2) Analizi
– Okratoksin A Analizi
– Küf-Maya sayımı
– Koliformların saptanması ve sayımı
– Olası E.coli nin saptanması ve sayımı
– β-glucuronidase pozitif E.coli’nin sayımını
– B.cereus ve diğer Bacillus türlerinin saptanması ve sayımı
– Clostridium perfringens sayımı
– Koagülaz pozitif Staphylococcus türlerinin saptanması ve sayımı
– Bin Dane Ağırlığı Tayini
– Boş Dane Miktarı Tayini
– Bozuk Dane Miktarı Tayini
– Böcek, Ölü Böcek, Diğer Zararlılar ve Bunların Kalıntıları Miktarı Tayini
– Buruşuk, haşlak dane Miktarı Tayini
– Duyusal (Organoleptik) Analizler
– Düşme Sayısı Tayini
– Elek üstü-Elek altı Tayini
– Etiket ve Ambalaj kontrolü
– Hasarlı Ve Zarar Görmüş Dane Miktarı Tayini
– HCL’ de Çözünmeyen Kül Analizi
– Hektolitre Ağırlığı Tayini
– Kızışmış ve Çimlenmiş Dane Miktarı Tayini
– Kuru Öz (Gluten) Tayini
– Kırık, Cılız, Az gelişmiş Dane Miktarı Tayini
– Kusurlu ve Özürlü Dane/Meyve Miktarı Tayini
– Kül Tayini
– Rutubet Analizi,%
– İlaç Kalıntısı Analizi
– Un-Benzoil Peroksit Analizi
– Arsenik Analizi
– Gluten Analizi
– Diyet Lifi
– Bugday-Sedimentasyon Endeksi Tayini
– Siyah Dane Miktarı Tayini
– Suya Geçen Madde Miktarı
– Yabancı Madde Miktarı Tayini, %
– Bugday-Yaş Gluten Analizi
– Yüksek Polarlı Bileşiklerin Analizleri
– Aerobik KoloniSayımı
– Laktik Asit Bakterilerinin Sayımı
– E.coli O157 Saptanması
– Termotolerant Campylobacter Türlerinin Saptanması
– E.coli O157’nin Vidas Cihazında Saptanması
– Listeria Monocytogenes Vidas Cihazında Saptanması
– Salmonella spp Vidas Cihazında Saptanması
– Staph enterotoksin Tespiti
– Zearalenon Analizi
– Su Aktivitesi Tayini
– Deoxynivalenol Analizi
– Fumonisin FB1-FB2 Analizi
– Soya DNA’sı Aranması
– Dioksin ve Furanların GC-MS/MS ile taranması
– Dioksin benzeri PCB’lerin GC-MS/MS ile taranması
– İndikatör Poliklorlu Bifenillerin Analizi
– T-2/HT2 Analizi
– BT11 Tip Belirleme ve Miktar Analizi-Mısır
– DAS1507 Tip Belirleme ve Miktar Analizi-Mısır
– DAS59122 Tip Belirleme ve Miktar Analizi-Mısır
– GA21 Tip Belirleme ve Miktar Analizi-Mısır
– MON810 Tip Belirleme ve Miktar Analizi-Mısır
– MON88017 Tip Belirleme ve Miktar Analizi-Mısır
– MON89034 Tip Belirleme ve Miktar Analizi-Mısır
– NK603 Tip Belirleme ve Miktar Analizi-Mısır
– MIR604 Tip Belirleme ve Miktar Analizi-Mısır
– MON863 Tip Belirleme ve Miktar Analizi-Mısır
– MON 40-3-2 Tip Belirleme ve Miktar Analizi-Soya
– A2704 Tip Belirleme ve Miktar Analizi-Soya
– MON89788 Tip Belirleme ve Miktar Analizi-Soya
– MON1445 Tip Belirleme ve Miktar Analizi-Pamuk
– MON531 Tip Belirleme ve Miktar Analizi-Pamuk
– MON15985 Tip Belirleme ve Miktar Analizi-Pamuk
– MS8 Tip Belirleme ve Miktar Analizi-Kanola
– Rf3 Tip Belirleme ve Miktar Analizi-Kanola
– RT73 Tip Belirleme ve Miktar Analizi-Kanola
– T45 Tip Belirleme ve Miktar Analizi-Kanola
– EH 92-527-1 Tip Belirleme ve Miktar Analizi-Patates
– H7-1 Tip Belirleme ve Miktar Analizi-Şeker Pancarı
– 3272 Tip Belirleme ve Miktar Analizi-Mısır
– A5547-127 Tip Belirleme ve Miktar Analizi-Soya
– DAS 281-24-236 X 3006-210-23 Tip Belirleme ve Miktar Analizi-Pamuk
– DP356043 Tip Belirleme ve Miktar Analizi-Soya
– GHB-614 Tip Belirleme ve Miktar Analizi-Pamuk
– LL25 Tip Belirleme ve Miktar Analizi-Pamuk
– MIR162 Tip Belirleme ve Miktar Analizi-Mısır
– MON87701 Tip Belirleme ve Miktar Analizi-Soya
– MS1 Tip Belirleme ve Miktar Analizi-Kanola
– TOPAS 19/2 Tip Belirleme ve Miktar Analizi-Kanola

Taze ve Kuru Meyve Sebze

– Pestisit analizi
– Toplam Dithiocarbamate  Analizi
– Vitamin C Analizi
– Sentetik Boya Analizi
– Kükürtdioksit Analizi
– Nitrit-Nitrat Analizi
– Hidrojen Peroksit Analizi
– Asitlik Analizi
– Şeker Bileşenleri Analizi
– Ağır Metal Analizi (Kadmiyum, Kurşun, Kalay, Civa, Demir, Bakır Çinko, Selenyum, Kalsiyum, Fosfor, Sodyum, Magnezyum Mangan, Potasyum Alüminyum, Krom, Nikel)
– Şeker Analizi (Lane Eynon Yöntemi)
– Tuz Tayini
– Kolesterol Miktarı
– Yağ Tayini
– Enerji Hesabı
– Ham Selüloz Tayini
– Suda Çözünen Külde Alkalilik Tayini
– Protein Tayini
– Listeria monocytogenes tespiti
– Patojenik  Vibrio spp. Tespiti
– Salmonella spp.  Saptanması
– GDO Tarama Testi
– Toplam Aflatoksin (B1,B2,G1,G2) Analizi
– Okratoksin A Analizi
– Küf-Maya sayımı
– Koliformların saptanması ve sayımı
– Olası E.coli nin saptanması ve sayımı
– β-glucuronidase pozitif E.coli’nin sayımını
– B.cereus ve diğer Bacillus türlerinin saptanması ve sayımı
– Clostridium perfringens sayımı
– Koagülaz pozitif Staphylococcus türlerinin saptanması ve sayımı
– Boş Dane Miktarı Tayini
– Bozuk Dane Miktarı Tayini
– Böcek, Ölü Böcek, Diğer Zararlılar ve Bunların Kalıntıları Miktarı Tayini
– Buruşuk, haşlak dane Miktarı Tayini
– Duyusal (Organoleptik) Analizler
– Etiket ve Ambalaj kontrolü
– HCL’ de Çözünmeyen Kül Analizi
– Kül Tayini
– pH Analizi
– Rutubet Analizi,%
– İlaç Kalıntısı Analizi
– Arsenik Analizi
– Asta Colour Tayini
– Diyet Lifi
– Klorür Analizi
– Yabancı Madde Miktarı Tayini, %
– Yüksek Polarlı Bileşiklerin Analizleri
– Aerobik KoloniSayımı
– Laktik Asit Bakterilerinin Sayımı
– E.coli O157 Saptanması
– Termotolerant Campylobacter Türlerinin Saptanması
– E.coli O157’nin Vidas Cihazında Saptanması
– Listeria Monocytogenes Vidas Cihazında Saptanması
– Salmonella spp Vidas Cihazında Saptanması
– Staph enterotoksin Tespiti
– Okratoksin A Analizi
– Su Aktivitesi Tayini
– Deoxynivalenol Analizi
– Fumonisin FB1-FB2 Analizi
– Patulin Analizi
– Soya DNA’sı Aranması
– Dioksin ve Furanların GC-MS/MS ile taranması
– Dioksin benzeri PCB’lerin GC-MS/MS ile taranması
– İndikatör Poliklorlu Bifenillerin Analizi
– BT11 Tip Belirleme ve Miktar Analizi-Mısır
– DAS1507 Tip Belirleme ve Miktar Analizi-Mısır
– DAS59122 Tip Belirleme ve Miktar Analizi-Mısır
– GA21 Tip Belirleme ve Miktar Analizi-Mısır
– MON810 Tip Belirleme ve Miktar Analizi-Mısır
– MON88017 Tip Belirleme ve Miktar Analizi-Mısır
– MON89034 Tip Belirleme ve Miktar Analizi-Mısır
– NK603 Tip Belirleme ve Miktar Analizi-Mısır
– MIR604 Tip Belirleme ve Miktar Analizi-Mısır
– MON863 Tip Belirleme ve Miktar Analizi-Mısır
– MON 40-3-2 Tip Belirleme ve Miktar Analizi-Soya
– A2704 Tip Belirleme ve Miktar Analizi-Soya
– MON89788 Tip Belirleme ve Miktar Analizi-Soya
– MON1445 Tip Belirleme ve Miktar Analizi-Pamuk
– MON531 Tip Belirleme ve Miktar Analizi-Pamuk
– MON15985 Tip Belirleme ve Miktar Analizi-Pamuk
– MS8 Tip Belirleme ve Miktar Analizi-Kanola
– Rf3 Tip Belirleme ve Miktar Analizi-Kanola
– RT73 Tip Belirleme ve Miktar Analizi-Kanola
– T45 Tip Belirleme ve Miktar Analizi-Kanola
– EH 92-527-1 Tip Belirleme ve Miktar Analizi-Patates
– H7-1 Tip Belirleme ve Miktar Analizi-Şeker Pancarı
– 3272 Tip Belirleme ve Miktar Analizi-Mısır
– A5547-127 Tip Belirleme ve Miktar Analizi-Soya
– DAS 281-24-236 X 3006-210-23 Tip Belirleme ve Miktar Analizi-Pamuk
– DP356043 Tip Belirleme ve Miktar Analizi-Soya
– GHB-614 Tip Belirleme ve Miktar Analizi-Pamuk
– LL25 Tip Belirleme ve Miktar Analizi-Pamuk
– MIR162 Tip Belirleme ve Miktar Analizi-Mısır
– MON87701 Tip Belirleme ve Miktar Analizi-Soya
– MS1 Tip Belirleme ve Miktar Analizi-Kanola
– TOPAS 19/2 Tip Belirleme ve Miktar Analizi-Kanola

Unlu Mamüller

– Akrilamid
– Asitlik Analizi
– Şeker Bileşenleri Analizi
– Şeker Analizi (Lane Eynon Yöntemi)
– Şeker Analizi (Luff Yöntemi)
– Tuz Hariç Kül Miktarı Tayini
– Tuz Tayini
– Kolesterol Miktarı
– Yağ Tayini
– Ağır Metal Analizi (Kadmiyum, Kurşun, Kalay, Civa, Demir, Bakır Çinko, Selenyum, Kalsiyum, Fosfor, Sodyum, Magnezyum Mangan, Potasyum Alüminyum, Krom, Nikel)
– Enerji Hesabı
– Ham Selüloz Tayini
– Protein Tayini
– Suda Çözünen Külde Alkalilik Tayini
– Listeria monocytogenes tespiti
– Patojenik  Vibrio spp. Tespiti
– Salmonella spp.  Saptanması
– Rope sporu sayımı
– GDO Tarama Testi
– Gıdalarda Domuz DNA’sının   aranması
– Toplam Aflatoksin (B1,B2,G1,G2) Analizi
– Okratoksin A Analizi
– Küf-Maya sayımı
– Koliformların saptanması ve sayımı
– Olası E.coli nin saptanması ve sayımı
– β-glucuronidase pozitif E.coli’nin sayımını
– B.cereus ve diğer Bacillus türlerinin saptanması ve sayımı
– Clostridium perfringens sayımı
– Koagülaz pozitif Staphylococcus türlerinin saptanması ve sayımı
– Böcek, Ölü Böcek, Diğer Zararlılar ve Bunların Kalıntıları Miktarı Tayini
– Duyusal (Organoleptik) Analizler
– Etiket ve Ambalaj kontrolü
– HCL’ de Çözünmeyen Kül Analizi
– Kuru Öz (Gluten) Tayini
– Kül Tayini
– Rutubet Analizi,%
– İlaç Kalıntısı Analizi
– Arsenik Analizi
– Gluten Analizi
– Laktoz Tayini
– TBA (TİYOBARBİTÜRİK ASİT) Analizi
– Diyet Lifi
– Suya Geçen Madde Miktarı
– Yabancı Madde Miktarı Tayini, %
– Yüksek Polarlı Bileşiklerin Analizleri
– Aerobik KoloniSayımı
– Laktik Asit Bakterilerinin Sayımı
– E.coli O157 Saptanması
– Termotolerant Campylobacter Türlerinin Saptanması
– E.coli O157’nin Vidas Cihazında Saptanması
– Listeria Monocytogenes Vidas Cihazında Saptanması
– Salmonella spp Vidas Cihazında Saptanması
– Staph enterotoksin Tespiti
– Zearalenon Analizi
– Su Aktivitesi Tayini
– Deoxynivalenol Analizi
– Fumonisin FB1-FB2 Analizi
– At DNA’sı Aranması
– Sığır DNA’sı Aranması
– Tavuk DNA’sı Aranması
– Hindi DNA’sı Aranması
– Soya DNA’sı Aranması
– Dioksin ve Furanların GC-MS/MS ile taranması
– Dioksin benzeri PCB’lerin GC-MS/MS ile taranması
– İndikatör Poliklorlu Bifenillerin Analizi
– T-2/HT2 Analizi
– Allergen Badem Tespiti
– Allergen Kaju Tespiti
– Allergen Hindistan Cevizi Tespiti
– Allergen Kabuklu Deniz Hayvanları Tespiti
– Allergen Yumurta Akı Tespiti
– Allergen Balık Tespiti
– Allergen Fındık Tespiti
– Allergen Bakla Tespiti
– Allergen Hardal Tespiti
– Allergen Ovalbumin Tespiti
– Allergen Yerfıstığı Tespiti
– Allergen Antepfıstığı Tespiti
– Allergen Susam Tespiti
– Allergen Ceviz Tespiti
– BT11 Tip Belirleme ve Miktar Analizi-Mısır
– DAS1507 Tip Belirleme ve Miktar Analizi-Mısır
– DAS59122 Tip Belirleme ve Miktar Analizi-Mısır
– GA21 Tip Belirleme ve Miktar Analizi-Mısır
– MON810 Tip Belirleme ve Miktar Analizi-Mısır
– MON88017 Tip Belirleme ve Miktar Analizi-Mısır
– MON89034 Tip Belirleme ve Miktar Analizi-Mısır
– NK603 Tip Belirleme ve Miktar Analizi-Mısır
– MIR604 Tip Belirleme ve Miktar Analizi-Mısır
– MON863 Tip Belirleme ve Miktar Analizi-Mısır
– MON 40-3-2 Tip Belirleme ve Miktar Analizi-Soya
– A2704 Tip Belirleme ve Miktar Analizi-Soya
– MON89788 Tip Belirleme ve Miktar Analizi-Soya
– MON1445 Tip Belirleme ve Miktar Analizi-Pamuk
– MON531 Tip Belirleme ve Miktar Analizi-Pamuk
– MON15985 Tip Belirleme ve Miktar Analizi-Pamuk
– MS8 Tip Belirleme ve Miktar Analizi-Kanola
– Rf3 Tip Belirleme ve Miktar Analizi-Kanola
– RT73 Tip Belirleme ve Miktar Analizi-Kanola
– T45 Tip Belirleme ve Miktar Analizi-Kanola
– EH 92-527-1 Tip Belirleme ve Miktar Analizi-Patates
– H7-1 Tip Belirleme ve Miktar Analizi-Şeker Pancarı
– 3272 Tip Belirleme ve Miktar Analizi-Mısır
– A5547-127 Tip Belirleme ve Miktar Analizi-Soya
– DAS 281-24-236 X 3006-210-23 Tip Belirleme ve Miktar Analizi-Pamuk
– DP356043 Tip Belirleme ve Miktar Analizi-Soya
– GHB-614 Tip Belirleme ve Miktar Analizi-Pamuk
– LL25 Tip Belirleme ve Miktar Analizi-Pamuk
– MIR162 Tip Belirleme ve Miktar Analizi-Mısır
– MON87701 Tip Belirleme ve Miktar Analizi-Soya
– MS1 Tip Belirleme ve Miktar Analizi-Kanola
– TOPAS 19/2 Tip Belirleme ve Miktar Analizi-Kanol

Yem ve Yem Katkı Malzemeleri

– Pestisit analizi
– Antibiyotik analizi
– Toplam Dithiocarbamate  Analizi
– Sorbat Benzoat Analizi
– Vitamin B1 Analizi
– Vitamin C Analizi
– Kükürtdioksit Analizi
– Vitamin A ve E analizi
– Melamin
– Nitrit-Nitrat Analizi
– Ağır Metal Analizi (Kadmiyum, Arsenik, Kurşun, Civa, Fosfor, Kalsiyum, Magnezyum Sodyum, Kobalt, Çinko, Selenyum, Mangan, Potasyum, Krom, Nikel)
– Asitlik Analizi
– Şeker Analizi (Luff Yöntemi)
– Tuz Tayini
– Yağ Tayini
– Azotsuz Öz Madde Tayini
– Protein Tayini
– Suda Çözünen Külde Alkalilik Tayini
– Ham Selüloz Tayini
– Metabolik Enerji Hesaplanması
– Üre Aranması
– Üreaz Aktivitesi Tayini
– Gossipol Tayini
– Klorürlerden Klorürün Tespiti
– Üre Miktarı
– GDO Tarama Testi
– Gıdalarda Domuz DNA’sının   aranması
– Toplam Aflatoksin (B1,B2,G1,G2) Analizi
– Küf-Maya sayımı
– Koliformların saptanması ve sayımı
– Olası E.coli nin saptanması ve sayımı
– β-glucuronidase pozitif E.coli’nin sayımını
– B.cereus ve diğer Bacillus türlerinin saptanması ve sayımı
– Clostridium perfringens sayımı
– Koagülaz pozitif Staphylococcus türlerinin saptanması ve sayımı
– Böcek, Ölü Böcek, Diğer Zararlılar ve Bunların Kalıntıları Miktarı Tayini
– Duyusal (Organoleptik) Analizler
– Etiket ve Ambalaj kontrolü
– HCL’ de Çözünmeyen Kül Analizi
– Kül Tayini
– Rutubet ve Diğer Uçucu Maddeler Miktarı Tayini
– Rutubet Analizi,%
– İlaç Kalıntısı Analizi
– Nitrit-Nitrat Analizi
– Demir, Alüminyum, Kalay, Bakır
– Arsenik Analizi
– Yabancı Madde Miktarı Tayini, %
– Hayvansal Orijinli Yapıların Belirlenmesi
– Fiziksel Değerlendirme Analizi
– Yüksek Polarlı Bileşiklerin Analizleri
– Laktik Asit Bakterilerinin Sayımı
– E.coli O157 Saptanması
– Termotolerant Campylobacter Türlerinin Saptanması
– Deoxynivalenol Analizi
– Fumonisin FB1-FB2 Analizi
– At DNA’sı Aranması
– Sığır DNA’sı Aranması
– Tavuk DNA’sı Aranması
– Hindi DNA’sı Aranması
– Soya DNA’sı Aranması
– Dioksin ve Furanların GC-MS/MS ile taranması
– Dioksin benzeri PCB’lerin GC-MS/MS ile taranması
– İndikatör Poliklorlu Bifenillerin Analizi
– T-2/HT2 Analizi
– BT11 Tip Belirleme ve Miktar Analizi-Mısır
– DAS1507 Tip Belirleme ve Miktar Analizi-Mısır
– DAS59122 Tip Belirleme ve Miktar Analizi-Mısır
– GA21 Tip Belirleme ve Miktar Analizi-Mısır
– MON810 Tip Belirleme ve Miktar Analizi-Mısır
– MON88017 Tip Belirleme ve Miktar Analizi-Mısır
– MON89034 Tip Belirleme ve Miktar Analizi-Mısır
– NK603 Tip Belirleme ve Miktar Analizi-Mısır
– MIR604 Tip Belirleme ve Miktar Analizi-Mısır
– MON863 Tip Belirleme ve Miktar Analizi-Mısır
– MON 40-3-2 Tip Belirleme ve Miktar Analizi-Soya
– A2704 Tip Belirleme ve Miktar Analizi-Soya
– MON89788 Tip Belirleme ve Miktar Analizi-Soya
– MON1445 Tip Belirleme ve Miktar Analizi-Pamuk
– MON531 Tip Belirleme ve Miktar Analizi-Pamuk
– MON15985 Tip Belirleme ve Miktar Analizi-Pamuk
– MS8 Tip Belirleme ve Miktar Analizi-Kanola
– Rf3 Tip Belirleme ve Miktar Analizi-Kanola
– RT73 Tip Belirleme ve Miktar Analizi-Kanola
– T45 Tip Belirleme ve Miktar Analizi-Kanola
– EH 92-527-1 Tip Belirleme ve Miktar Analizi-Patates
– H7-1 Tip Belirleme ve Miktar Analizi-Şeker Pancarı
– 3272 Tip Belirleme ve Miktar Analizi-Mısır
– A5547-127 Tip Belirleme ve Miktar Analizi-Soya
– DAS 281-24-236 X 3006-210-23 Tip Belirleme ve Miktar Analizi-Pamuk
– DP356043 Tip Belirleme ve Miktar Analizi-Soya
– GHB-614 Tip Belirleme ve Miktar Analizi-Pamuk
– LL25 Tip Belirleme ve Miktar Analizi-Pamuk
– MIR162 Tip Belirleme ve Miktar Analizi-Mısır
– MON87701 Tip Belirleme ve Miktar Analizi-Soya
– MS1 Tip Belirleme ve Miktar Analizi-Kanola
– TOPAS 19/2 Tip Belirleme ve Miktar Analizi-Kanola
– Ham Yağ Tayini

Yumurta ve Yumurta Ürünleri

– Sorbat Benzoat Analizi
– Sentetik Boya Analizi
– Melamin
– Asitlik Analizi
– Tuz Tayini
– Kolesterol Miktarı
– Yağ Tayini
– Ağır Metal Analizi (Kadmiyum, Kurşun, Kalay, Civa, Demir, Bakır Çinko, Selenyum, Kalsiyum, Fosfor, Sodyum, Magnezyum Mangan, Potasyum Alüminyum, Krom, Nikel)
– Şeker Analizi (Lane Eynon Yöntemi)
– Enerji Hesabı
– Protein Tayini
– Suda Çözünen Külde Alkalilik Tayini
-Listeria monocytogenes tespiti
– Patojenik  Vibrio spp. Tespiti
– Salmonella spp.  Saptanması
– Küf-Maya sayımı
– Koliformların saptanması ve sayımı
– Olası E.coli nin saptanması ve sayımı
– β-glucuronidase pozitif E.coli’nin sayımını
– B.cereus ve diğer Bacillus türlerinin saptanması ve sayımı
– Clostridium perfringens sayımı
– Koagülaz pozitif Staphylococcus türlerinin saptanması ve sayımı
– Duyusal (Organoleptik) Analizler
– Etiket ve Ambalaj kontrolü
– HCL’ de Çözünmeyen Kül Analizi
– Kül Tayini
– Rutubet Analizi,%
– Arsenik Analizi
– TBA (TİYOBARBİTÜRİK ASİT) Analizi
– Yumurta Sınıflandırma ve Kalite Analizi
– Aerobik KoloniSayımı
– Laktik Asit Bakterilerinin Sayımı
– E.coli O157 Saptanması
– Termotolerant Campylobacter Türlerinin Saptanması
– E.coli O157’nin Vidas Cihazında Saptanması
– Listeria Monocytogenes Vidas Cihazında Saptanması
– Salmonella spp Vidas Cihazında Saptanması
– Staph enterotoksin Tespiti
– Su Aktivitesi Tayini
– Soya DNA’sı Aranması
– Dioksin ve Furanların GC-MS/MS ile taranması
– Dioksin benzeri PCB’lerin GC-MS/MS ile taranması
– İndikatör Poliklorlu Bifenillerin Analizi
– Allergen Badem Tespiti
– Allergen Kaju Tespiti
– Allergen Hindistan Cevizi Tespiti
– Allergen Kabuklu Deniz Hayvanları Tespiti
– Allergen Yumurta Akı Tespiti
– Allergen Balık Tespiti
– Allergen Fındık Tespiti
– Allergen Bakla Tespiti
– Allergen Hardal Tespiti
– Allergen Ovalbumin Tespiti
– Allergen Yerfıstığı Tespiti
– Allergen Antepfıstığı Tespiti
– Allergen Susam Tespiti
– Allergen Ceviz Tespiti

X