Hakkımızda

HAKKIMIZDA

Blue-Separator-Line-Image

Air Alaşehir Analytik Analiz Laboratuvar Hizmetleri Turizm İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. Tarım ve Orman Bakanlığı 29 Aralık 2011 tarih ve 28157 (3. mükerrer) nolu Resmi Gazetede yayınlanmış olan «Gıda Kontrol Laboratuvarlarının Kuruluş, Görev, Yetki ve Sorumlulukları ile Çalışma Usul ve Esaslarının Belirlenmesine Dair Yönetmelik» çerçevesinde kurulmuş ve yetkilendirilmiş şekilde faaliyet gösteren bir Özel Gıda Kontrol Laboratuvarıdır.

Air Alaşehir Analytik Analiz Laboratuvar Hizmetleri Turizm İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. tamamı B.A.E. Dubai merkezli Maysun Holding Ltd. Şirketine ait olan yabancı sermaye statülü bir şirkettir.

Özel Gıda Kontrol Laboratuvarları kapsamlarındaki analiz ve testleri gerek Bakanlık tarafından yollanan Resmi ve gerekse Özel İstek numunelerinin analizlerini Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş şekilde yapar ve raporlar.

Söz konusu laboratuvarların yaptıkları tüm analiz ve testler için ulusal (TÜRKAK) veya uluslararası bir kurum tarafından akredite olması ayrı bir güvence konusudur. Bununla beraber Bakanlık bazı analizler için akreditasyon şartı da koyabilmektedir. Akreditasyon belgelerimiz için «BELGELERİMİZ» menüsüne bakınız.

X