Analiz Kapsamımız

Analiz kapsamımızın detayı için Belgelerimiz başlığı altında bulunan TÜRKAK Akreditasyon Listemizi inceleyebilirsiniz.

PESTİSİT ANALİZLERİ

FUNGİSİTLER
Koruyucu Fungisitler: Dicarboximidler-Phtalimidler, Nitro Bileşikleri ve diğerleri Sistemik Fungisitler : Amin ve Amidler, Benzimidazoller, Morpholinler, Pyrimidinler, İmidazoller, Triazoller ve diğerleri

İNSEKTİSİTLER
Klorlu Hidrokarbonlar, Organik Fosforlular, Karbamatlar, Sentetik Piretroidler , Benzoyl Üreler ve diğerleri

AKARİSİTLER
Halojen ve Oksijenliler, Amin ve Hidrazin Türevleri, Kükürtlüler ve diğerleri

HERBİSİTLER
Phenoxy Bileşikler, Karbamatlar, Üre Bileşikleri, Sulfonylüreler, Anilinler, Amidler ve Anilidler, Triazinler, Benzoitriller ve diğerleri

NEMATİSİTLER

YAPILAN ANALİZLER

1. NİTRAT
2. PESTISITLER

X