DİTİYOKARBAMATLARI TANIYALIM

Doğada insan, bitki ya da hayvanlara zarar veren varlıkların etkilerini önleme, yok etme, azaltma ya da bu varlıkları geri püskürtme amacıyla kullanılan kimyasal madde veya madde karışımlarına “pestisit” adı verilmektedir. Bu tanımlama, günlük yaşamda kullandığımız dezenfektanları, mantar ilaçlarını, balık yemlerini ve böceksavar ilaçları kapsadığı gibi, tarım ürünlerine zarar veren organizmalara karşı kimyasal yöntemde kullanılan maddeleri de kapsamaktadır.

İçerdikleri aktif maddelere göre ise pestisitler kimyasal pestisitler ve biyo-pestisitler olarak iki grupta incelenmektedir. Bunlardan kimyasal pestisitler, zararlıları engellemeye ya da öldürmeye yönelik olarak sentezlenen kimyasal maddeleri içerirler. Kimyasal pestisitler de kendi içinde dört ayrı gruba ayrılmışlardır. Bu gruplardan biri de karbamat pestisitlerdir. Asetilkolin enzimini düzenleyen bir enzimin bozulmasına yol açarak sinir sistemini etkileyen karbamat pestisitlerin de birkaç alt grubu vardır ve bu gruplara göre fungusit ya da insektisit olarak kullanılmaktadırlar. Bu gruplardan biri de hem ülkemizde hem de diğer ülkelerde yaygın olarak kullanılan bir fungusit grubu olan ditiyokarbamat pestisitleridir.

DC Pestisitlerin Tayin Yöntemleri

DC Pestisitlerinin Volumetrik Tayini

DC Pestisitlerinin Kapiler Elektroforetik Yöntemle Tayini

DC Pestisitlerinin Moleküler Spektroskopik Yöntemler ile Tayini

DC Pestisitlerinin Gaz Kromatografik Yöntemler ile Tayini

DC Pestisitlerinin Sıvı Kromatografik Yöntemler ile Tayini

DC Pestisitlerinin Voltammetrik Yöntemler ile Tayini

Dünyada 70 yıl kadar önce piyasaya sürülen ditiyokarbamatlar hala geniş kullanım alanına sahiptir. Ditiyokarbamatlar, pestisitlerin önemli bir sınıfını oluştururlar ve memeliler için kısmen güvenli olduklarına inanıldığı için, son yıllarda yaygın olarak kullanılmaktadırlar. Bunlar düşük üretim maliyetleri, düşük memeli toksisitesi ve bitki patojenlerine karşı geniş spektrumları ile tanınırlar. Modern sistemik fungusitler ile beraber kullanıldığında aktivitenin arttırılmasında ve direnç gelişimine engelleyici rol oynarlar.

Ditiyokarbamatların yararları olduğu kadar elbette tüm pestisitler gibi zararları da mevcuttur. Uygulayıcılar ditiyokarbamatları ciddi semptomlara neden olmayan zararsız bileşikler olarak kabul ederler. Ancak tahriş edici etkileri vardır. Yüksek dozda maruz kalmayla hafif Burun mukoza dokularının iltihaplanması sonucu oluşan rinit, farenjit, bronşit ve dermatit oluşabilir. Ayrıca formülasyonlarındaki aktif bileşenlerinin ve kullanılan taşıyıcıların bazı önemli etkileri gözlenmiştir.

Doğada insan, bitki ya da hayvanlara zarar veren varlıkların etkilerini önleme, yok etme, azaltma amacıyla kullanılan bu maddeler birçok canlının da bundan olumsuz etkilenmesine ve bu organizmaların asıl işlevlerini yerine getirememeleri ile birlikte zamanla tarımsal verimin de azalmasına yol açacaktır. Türkiye’nin 40 bin tona ulaşan pestisit tüketim rakamı göz önünde bulundurulduğunda, hem dış pazardaki yerinin korunması hem de yurt içi tüketimin sağlıklı olması açısından tarımsal üretimde bilinçli ve denetimli pestisit kullanımına özen göstermesi ve kalıntı sorununu çözecek uygulamalara geçmesi önem taşımaktadır.

ZEYNEP MAMAN

AIR ANALYTIK ALAŞEHİR ANALİZ LABORATUVAR

KALİTE YÖNETİM BİRİMİ SORUMLUSU