Bitki Koruma

Bitki koruma ürünleri ruhsatlandırma

İnvenura olarak bitki koruma ürünlerinin ruhsat öncesi ve ruhsata esas çalışmalarını; Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının ‘’Bitki Koruma Ürünlerinin Ruhsatlandırılması Hakkında Yönetmeliğine’’ uygun olarak, Entomoloji, Fitopatoloji ve Herboloji alanlarında uzman kadromuz ile yürütmekteyiz.

Ruhsatlandırılacak ürünlerin, biyolojik etkinlik ve kalıntı denemelerinin arazide kurulması ve raporlanması aşamaları, ilgili yönetmeliğin tüm esaslarına uygun olarak gerçekleştirilmektedir.

Firmamız bünyesinde mevcut tarla denemelerinden sorumlu uzman kadromuz, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının düzenlediği ‘’Bitki Koruma Ürünleri Deneme Yetki Belgesi’’ ne sahip profesyonel kişilerden oluşmaktadır.

Uzmanlarımız, ülkemizin farklı coğrafi bölgelerinde çalışma yapabilecek şekilde konumlandırılmıştır.

Laboratuvarlarımızda ruhsatlandırma çalışmalarımızın yanında değişen ve gelişen tarım pazarına ve firmalarına yönelik proje çalışmaları üreterek, bu çalışmaların gerçekleştirilmesini sağlıyoruz.

 

Bitki Analizi Hizmetlerimiz;

• BİYOLOJİK ETKİNLİK DENEMELERİ
• DOZ BELİRLEME ÇALIŞMALARI
• KALINTI DENEMELERİ
• PHI BELİRLEME ÇALIŞMALARI
• LC50 DENEMELERİ
• DEPOLANMIŞ ÜRÜNLERDE RUHSAT ÇALIŞMALARI
• BİTKİ KORUMA VE TOHUM FİRMALARININ AR-GE ÇALIŞMALARI
• TARIMSAL PROJE FAALİYETLERİ

X