Bitki Koruma

Bitki koruma ürünleri ruhsatlandırma

İnvenura olarak dış kaynaklardan hizmet alımı ile Bitki Koruma Ürünlerinin ruhsat öncesi ve ruhsata esas çalışmalarını içeren; T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın “Bitki Koruma Ürünlerinin Ruhsatlandırılması Hakkında Yönetmeliğine” uygun olarak, Entomoloji, Fitopatoloji ve Herboloji alanlarındaki biyolojik etkinlik ve çalışma raporları ve ruhsat başvuru dosyası hazırlama konularında hizmet vermektedir.

Laboratuvarlarımızda, ruhsatlandırılacak ürünlerin, kalıntı deneme analizlerinin yapılması ve özel rapor formatında tamamlanması ilgili yönetmeliğin tüm esaslarına uygun olarak gerçekleştirilmektedir.

Laboratuvarlarımızda ruhsatlandırma çalışmalarımızın yanında değişen ve gelişen tarım pazarına ve firmalarına yönelik özel proje çalışmaları üreterek, bu çalışmaların gerçekleştirilmesi sağlanmaktadır.

 

Bitki Analizi Hizmetlerimiz;

  • BİYOLOJİK ETKİNLİK DENEMELERİ
  • DOZ BELİRLEME ÇALIŞMALARI
  • KALINTI DENEMELERİ
  • PHI BELİRLEME ÇALIŞMALARI
  • LC50 DENEMELERİ,
  • DEPOLANMIŞ ÜRÜNLERDE RUHSAT ÇALIŞMALARI
  • BİTKİ KORUMA VE TOHUM FİRMALARININ AR-GE ÇALIŞMALARI
  • TARIMSAL PROJE FAALİYETLERİ
X