İlkelerimiz

Anasayfa Kurumsal İlkelerimiz

Dünyamızın odağında İNSAN var.

Blue-Separator-Line-Image

Şirketler topluluğumuzun tamamı teknolojiyi yakından takip ederek bilimsel, etik ve ahlaki ilkelere uygun şekilde sektörün ihtiyaçlarına cevap verecek etkin bir mekanizma oluşturan, yasal mevzuat ve kaliteyi, gizliliği, tarafsızlığı, güvenilirliği ve çıkar çatışmasından uzak olmayı temel prensip kabul ederek, uluslararası standartların rehberliğindeki çalışmaları vasıtası ile doğru, hızlı ve güvenilir sonuçlar elde etmeyi hedef alarak kurulan kalite sistemi ile müşterinin her türlü fikri ve mülki haklarını koruyarak güvence altına alan, tüm nitelik ve gerekliliklerin de ötesinde, yenilikleri en önde takip ederek uygulayan, iyi mesleki uygulamalarla sürekli iyileştirme prensibiyle çalışmayı ilke olarak kabul ve taahhüt etmiştir.

Böylece verimliliği ve rekabet gücü ile hissedarlarını; çalışma ortamı ve koşulları ile çalışanlarını; kalitesi, yasalara duyarlılığı, sağlık ve çevre gibi konulardaki hassasiyeti ile hem müşterilerini hem de toplumu ve ülkemizi daha iyiye götürmek azmindedir. 

Tüm bunların sağlanmasında müşterilerimizin ve sektörün ihtiyaç ve beklentilerini saptamak, gerekli olan sistemleri kurmak, çalışanlarımızın sürece katılımını teşvik etmek ve takım ruhunu güçlendirmek, mevcut birikim ve donanımlarını sürekli eğitimlerle destekleyerek ilerleme gayretini taze tutmak temel yaklaşımlarımız arasındadır.

X