Alaşehir Laboratuvarı

Anasayfa Laboratuvarlar Alaşehir Laboratuvarı

İnvenura Manisa / Alaşehir Laboratuvarı, Tarım ve Orman Bakanlığı / Gıda Kontrol Genel Müdürlüğü nün 15.10.2009 ve 00067 nolu çalışma izin belgesi alarak faaliyetlerine başlamıştır. Laboratuvarımızda yapılan testlerin doğruluğunu ve hassasiyetini n devamlılığının kontrol edilmesi , laboratuvar şartlarının stabilizasyonu için gerekli olan kalite kontrol işlemleri düzenli olarak yapılmaktadır. Laboratuvar sistemimiz TS EN ISO / 17025 Standartlarına göre TURKAK tarafıdan AB-0463-T Akreditasyon numarası ile akredite edilmiştir.

 

Laboratuvarımız Avrupa Birliği ve Rusya Federasyonuna yapılan Meyve ve Sebze ihracat analizleri için Tarım ve Orman Bakanlığı / Gıda Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından yetkilendirilmiştir. İnvenura Manisa / Alaşehir Laboratuvarı üreticiler, tüketiciler, Kontrol ve Sertifikasyon kuruluşları, ihracatçılar, süpermarketler, toptancılar ve tarım ilaç firmaları tarafından ihtiyaç duyulan analizler yapılmaktadır. Tüm bitkisel kökenli ürünlerde Pestisit ve Nitrat analizleri yapabildiğimiz laboratuvarımızda, kalıntı analizlerinde tespit edilen 527 etken maddenin tamamı ve Nitrat –Nitrit Miktar analizi, TÜRKAK tarafından akredite edilmiştir.

PESTİSİT ANALİZLERİ

FUNGİSİTLER
Koruyucu Fungisitler: Dicarboximidler-Phtalimidler, Nitro Bileşikleri ve diğerleri Sistemik Fungisitler : Amin ve Amidler, Benzimidazoller, Morpholinler, Pyrimidinler, İmidazoller, Triazoller ve diğerleri

İNSEKTİSİTLER
Klorlu Hidrokarbonlar, Organik Fosforlular, Karbamatlar, Sentetik Piretroidler , Benzoyl Üreler ve diğerleri

AKARİSİTLER
Halojen ve Oksijenliler, Amin ve Hidrazin Türevleri, Kükürtlüler ve diğerleri

HERBİSİTLER
Phenoxy Bileşikler, Karbamatlar, Üre Bileşikleri, Sulfonylüreler, Anilinler, Amidler ve Anilidler, Triazinler, Benzoitriller ve diğerleri

NEMATİSİTLER

YAPILAN ANALİZLER

1. NİTRAT
2. PESTISITLER

X