ZİRAİ MÜCADELE İLAÇLARININ KULLANIMINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

İnsan hayatının sürdürülebilmesi için hava ve su kadar önemli diğer bir madde de gıdadır. İnsanın beslenmeden,  ihtiyacı olan gıdayı almadan yaşaması mümkün değildir. Bugün dünyada milyonlarca insan yeterli gıdayı alamadığından hayatını kaybetmekte, milyonlarca insan ise, gıda yetersizliği nedeniyle açlıkla yüz yüze kalmaktadır. Gelecekte ise, gıdaya olan ihtiyaç çok daha fazla olacaktır.

Bilinen gıda kaynaklarımız hayvansal, bitkisel ve su ürünleri kaynaklı gıdalardır. Bunlar içinde bitkisel kaynaklı gıdaların payı insan beslenmesinde ayrı bir yere sahiptir. Türkiye, geniş ve verimli tarım alanlarına sahip olduğu için, bu bakımdan dünyanın şanslı ülkeleri arasında yer almaktadır. Artan nüfusumuzu yeterli ve dengeli besleyebilmek ve hatta ihracat yapabilmek için, tarım alanlarımızı koruyarak birim alandan daha fazla ürün almak, diğer bir ifade ile verimi artırmak zorunludur.

Tarımda verimin arttırılması ve kaliteli ürün elde edilmesine etki eden faktörlerden birisi de zirai mücadele ilaçlarıdır. Kullanılacak zirai mücadele ilaçlarından istenilen faydayı sağlayabilmek için bilinçli bir seçim ve bilinçli bir uygulama yapılması gerekir. Zirai mücadele ilaçları, mutlaka etiketinde tavsiye edilen zararlı, hastalık ve yabancı ota karşı ve mutlaka tavsiye edilen dozda kullanılmalı, etiketinde belirtilen son ilaçlama ile hasat arasında bırakılması gereken süreye kesinlikle uyulmalıdır.

Zirai mücadele ilaçlarını kullanmadan önce, ilaç kullanmayı düşündüğümüz tarla ve bahçemizdeki zararlı, hastalık ve yabancı ot yoğunluğuna bakmalıyız. Eğer tarımsal ürünlere zarar verecek oranda zararlı, hastalık ve yabancı ot varsa ve bunları önlemek için zirai ilaç kullanmanın dışında başka bir mücadele şekli yoksa ancak o zaman zirai mücadele ilacına başvurulmalıdır.

Hastalık, zararlı ve yabancı otlara karşı kullanılacak zirai mücadele ilacı konusunda mutlaka tarım teşkilatından yeterli teknik bilgi alınması gerekir. Eğer tarımsal faaliyet yürüttüğümüz alanda, yaptığımız kontrol sonucu mutlaka zirai mücadele ilacı kullanılması gerektiği kanaatine varmış isek, o zaman aynı biyolojik etkinliği gösteren zirai mücadele ilaçlarından;

  • İnsanlar ve çevre için en güvenlisi
  • İnsan, hayvan ve çevreye en az etkili fakat zararlıya en etkili
  • Son ilaçlama ile hasat arasında bırakılması gereken süre en kısa olan
  • Uygulama koşullarına ve zararlının mücadelesine uygun formülasyon şekline sahip (ıslanabilir toz, granül , emülsiyon konsantre gibi) olanları seçilmelidir.

Tarım ilaçlarını uygulamaya başlamadan önce olası zehirlenmeleri önlemek için;

  • İş elbisesi giyilemeli, lastik eldiven ve gözlük takılmalıdır.
  • İlacın ambalajı üzerine yapıştırılmış olan etiketinde yazılı “uygulamaya hazırlanışı“ bölümü dikkatlice okunmalıdır.
  • Çevrede gerekli emniyet tedbirleri alınmalı ve ilaç uygulanacak  alana bir uyarı levhası asılmalıdır.
  • İlaç hazırlama ve ilaçlama süresince ilacın vücuda değmemesine çok dikkat edilmelidir.

İlaçlama bittikten sonra ilaçlama aleti ve bulaşık kaplar bol deterjanlı su ile temizlenmeli ilaçlı su atıkları gelişi güzel etrafa atılmamalıdır. Boş ilaç ambalajları imha edilmeli, başka amaçlar için kullanılmamalıdır. İlaçlamadan sonra el ve yüz bol sabunlu su ile temizlenmeli, ilaçlama esnasında kulanılan kıyafetler uygun dezenfektan işleminden geçirilmelidir.

Tarım ilacı uygulaması sırasında veya sonrasında;  baş dönmesi, göz kararması ve bulantı gibi belirtiler hissedilirse kullanılan ilacın ambalajı ile birlikte en yakın sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır.

 

AYŞEGÜL OKTAY

AIR ALAŞEHİR ANALYTIK ANALİZ LABORATUVARI

KALINTI BİRİM SORUMLUSU